Szekszárd - a jövő városa

Szabadidő | Közügyek | Gazdaság MAGYAR | DEUTSCH | ENGLISH

Menü

Választások Országgyűlési Választás 2018 Országos népszavazás 2016 Önkormányzati Választás 2014 Európa Parlamenti képviselők választása Országgyűlési Választás 2014 Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Digitális ügyfélszolgálat Adózás, E-ügyintézés Közzététel Általános információk _Pályázatok_ Támogatások Állás Hirdetmények Dokumentumtár

 

 

KÖZLEMÉNY
 a 2014. április 6. (vasárnap) napján tartandó országgyűlési képviselők választásról
 
 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (OEVI)
 
Vezető:           dr. Göttlinger István
Helyettes:       dr. Kajos Nikolett
 
Helyi Választási Iroda (HVI)
 
Vezető:           dr. Göttlinger István
Helyettes:       dr. Kajos Nikolett
 
Az OEVI és a HVI  elérhetőségek:    
 
Cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Telefon: 74/504-100, 74/504-180, 74/504-166, 74/504-162
Telefax: 74/510-251
E-mail: jegyzo@szekszard.hu
 
Tolna Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága
 
Cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Tagok:
Dr. Póla Zoltán                      elnök
Dr. Fekete Tamás                 elnökhelyettes
Dr. Vass Gábor                      tag
Dr. Blaskovich Marietta        póttag
Dr. Kósa Magdolna              póttag
 
 
Választási Információs Szolgálat:
 
Információt nyújtók:
Parrag Ferencné – Tel.: 74/504-162
Rózsáné dr. Balogh Vivien – Tel.: 74/504-156
 
Cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. fszt. 3-as iroda
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 800- l630-ig, pénteken 800- l400 óráig
Telefon: 74/504-162, 74/504-115
E-mail: valasztas@szekszard.hu vagy parrag.kati@szekszard.hu
 
 
Az alábbi fontosabb jogszabályok határozzák meg az országgyűlési képviselők választásának lebonyolítási szabályait
 
  • Magyarország Alaptörvénye
  • 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról (Ve.)
  • 17/2013. (VII.17.) KIM rendelet a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről
  • 28/2013. XI.15.) KIM rendelet az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról
  • 38/2013. (XII.30.) KIM rendelet az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről, valamint egyes választási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
  • 3/2014. (I.20.) KIM rendelet a 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról
 
 
 
Az országgyűlési képviselők választásakor az alábbi választási szervek működnek:
 
  • Szekszárdon 39 szavazatszámláló bizottság (SZSZB)
  • Tolna Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) – 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
  • Nemzeti Választási Bizottság (NVB) - Budapest
 
 
A választással kapcsolatos legfontosabb határidők:
 
 
A Nemzeti Választási Iroda megküldi a választási értesítőket a választópolgárok részére
2014. február 17-ig
A választói névjegyzék megtekintése a HVI-ben (munkaidőben - 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
2014. január 20–tól
2014. április 4-én 16.00 óráig
Magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár kérheti a központi névjegyzékbe való felvételét a Nemzeti Választási Irodától
2014. március 22-én 16.00 óráig
A választópolgár kérheti a nemzetiségi névjegyzékbe vételét, amennyiben az országgyűlési képviselők választásán nemzetiségi listára kíván szavazni
2014. március 21-én 16.00 óráig
Mozgóurna iránti kérelem benyújtása a választás előtt a HVI-hez
2014. április 4-én 16.00 óra
Mozgóurna iránti kérelem benyújtása a szavazás napján az illetékes SZSZB-hez
2014. április 6-án 15.00 óráig
Külképviseleti névjegyzékbe való felvétel kérelmezése, módosítása, visszavonása
2014. március 29-én 16.00 óráig
A szavazás napján a lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár kérheti átjelentkezését (kérelmét módosíthatja, visszavonhatja) belföldön
2014. április 4-én 16.00 óráig
Jelölt ajánlóívek átadása
2014. február 17-től
Jelöltet ajánlani csak ajánlóíven lehet
2014. február 17. és 2014. március 3. között
Jelöltet bejelenteni az illetékes választási bizottságnál
2014. március 3-án 16.00 óráig
Szavazókörök beosztása, címe megtekinthető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában
-                 munkaidőben
-                 a www.szekszard.hu honlapon folyamatosan
SZSZB tagjainak és póttagjainak a megválasztása
2014. március 17-én 16.00 óráig
A választási bizottságok megbízott tagjainak bejelentése (pártok, független jelölt által)
 
2014. március 21-én 16.00 óráig
Választási kampányidőszak
2014. február 15-től 2014. április 6-án 19.00 óráig.
Szavazás
2014. április 6. 6.00 órától 19.00 óráig
Magyarországi lakcímmel nem rendelkező levélben szavazó választópolgár a szavazatát tartalmazó válaszborítékot leadhatja bármely OEVI-nél
2014. április 6-án 6 órától 19.00 óráig
Választási plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek az érdekében elhelyezték, köteles eltávolítani
 
2014. május 6. 16.00 óráig
 
 
Átjelentkezést, valamint a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes Helyi Választási Irodától lehet kérni a fenti határidők figyelembe vételével.
 
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a települési szintű lakcímmel rendelkezők, valamint az átjelentkezéssel szavazók szavazása a 19. sz. szavazókörben (7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9. – Garay János Gimnázium) kerül lebonyolításra.
 
Felhívjuk a választópolgárok és a jelölő szervezetek figyelmét, hogy a határidők jogvesztőek.
 
Szekszárd, 2014. február 5.
 
 
                                                                                      dr. Göttlinger István
                                                                                      OEVI és HVI vezető
 
 

 

Normál oldal MarkCon 2008