Szekszárd - a jövő városa

Szabadidő | Közügyek | Gazdaság MAGYAR | DEUTSCH | ENGLISH

Menü

Választások Önkormányzat Működésmód Választókerületek Önkormányzati választások Testület Fogadóórák Közgyűlések Hatályos önkormányzati rendeletek (egységes szerkezetben) Közgyűlés bizottságai Bizottsági ülések Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság Közbiztonsági Tanácsadó Testület Társulások Szabályzatok Polgármesteri Hivatal Digitális ügyfélszolgálat Adózás, E-ügyintézés Közzététel Általános információk _Pályázatok_ Támogatások Állás Hirdetmények Dokumentumtár

 

M E G H Í V Ó


 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
2018. január 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében
(Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendes üléséreNapirend


1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 33/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(16. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor

2. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi előzetes közbeszerzési tervének jóváhagyására
(23. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens

3. Javaslat az Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány kuratóriumi elnöke megbízásának meghosszabbítására
(4. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(10. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(11. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető

6. A Mentálhigiénés Műhely beszámolója a 2017. évi tevékenységéről, 2018. évi támogatási kérelme
(19. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Meghívott: Gaálné Hoffercsik Dóra titkár

7. Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2017. évi tevékenységéről
(8. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

8. Javaslat a Városi Bölcsődében magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázati felhívás közzétételére
(3. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

9. Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
(9. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

10. Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítésére
(15. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

11. Javaslat földterületek önkormányzati tulajdonba vételére
(21. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

12. Javaslat együttműködési megállapodás és szándéknyilatkozat jóváhagyására a Honvédelmi Sportközpont fejlesztéséhez
(20. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

13. Javaslat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására
(7 .sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi jegyzői megbízott, jogász

14. Javaslat a JETA pályázat benyújtására
(24. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

15. Javaslat a „Zártkert Programhoz” kapcsolódó pályázat benyújtására
(25. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

16. Javaslat az EFOP-2.4.2-17 kódszámú, „Lakhatási körülmények javítása” című pályázati felhíváshoz kapcsolódó pályázat benyújtásra
(26. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

17. Javaslat a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
(27. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

18. Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
(28. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

19. Javaslat a TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú, „Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése” című projekt támogatási szerződésének megkötésétől való elállástól
(30. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Balog Kitti pályázati referens

20. A Hiszek Benned Sport Program I. alprogram II. ütem pályázat megvalósításának eredménye
(12. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens, Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

21. Javaslat a P.S.A. Ingatlanforgalmazó és Építőipari- szolgáltató Kft-vel létrejött bérleti szerződés felmondására
(5. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Göttlinger István aljegyző

22. Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-vel karbantartási feladatok ellátásra kötött feladat-ellátási megállapodás megszüntetésére, a karbantartási és mosodai feladatok átvételére
(6. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi jegyzői megbízott

23. A Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Egyesület lakáskérelme
(1.  sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető

24. A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club részére nyújtott támogatás visszafizetési határidejének meghosszabbítási kérelme
(17. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető

25. Javaslat likvidhitel biztosítására a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. részére
(31. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető

26. A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetőjének kérelme lízingszerződés megkötéséhez
(32. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető, Tamási Anna igazgatóságvezető

27. Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítására
(14. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens, Csillag Balázs ügyvezető igazgató

28. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(22. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

29. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. IV. negyedév)
(13. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens, Berbuch Miklós bizottsági referens

30. Kérdések, interpellációk

31. önálló képviselői előterjesztés- javaslat:
OLAF jelentés kikérése a Szekszárdon az Elios Kft. által megvalósított közvilágítás korszerűsítés miatt
(18. sz. előterjesztés)
Előterjesztők: dr. Mezei László képviselő, Rácz Zoltán képviselő


Zárt ülés

32. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(29. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens


 
Szekszárd, 2018. január 19.


Ács Rezső
 polgármester

 

További napirendi pont  javaslatok:


Javaslat működési célú támogatás nyújtására a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. részére
(33. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető, Tamási Anna igazgatóságvezető

Javaslat az Utcai szociális munka finanszírozási szerződés aláírására
(2. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. 2018. évi előzetes közbeszerzési tervének jóváhagyására
(34. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Csillag Balázs ügyvezető, Dési Ildikó közbeszerzési referens

Javaslat a Modern Városok Programban megvalósítandó Szekszárdi Sportuszoda komplett kiviteli munkái tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatására
(35. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Csillag Balázs ügyvezető, Dési Ildikó közbeszerzési referens

Településrendezési eszközök 2018/1. sz. részleges módosítása
(36. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész

Csatlakozás a betelepítést elutasító településekhez
(37. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Normál oldal MarkCon 2008