MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2016.02.25.

Szám: IV/B. 28-1/2016.


M E G H Í V ÓSzekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. február 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) tartandó ülésére


Napirend


1.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2016. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(58. számú előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2.    Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
(51. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

3.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
(30. számú előterjesztés)   (melléklet)    (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (……….) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól szóló 3/1994. (II. 1.) KT. rendelet módosításáról (tervezet)
(10. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

5.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(47. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

6.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(43. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

7.    Javaslat a TOP-6.8.2-15 kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” című felhívásra benyújtandó pályázat jóváhagyására
(63. számú előterjesztés)  (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott
Fehérvári Tamás elnök

8.    Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról
(64. számú előterjesztés) (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

9.    Javaslat átmenetileg szabad pénzeszköz pénzintézeti lekötésére
(54. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10.    A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények közétkeztetési feladatainak ellátására fennálló feladatellátási megbízási szerződés megszüntetése
(60. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11.    Javaslat a Honvédelmi Minisztériumot megillető bérlőkijelölési jog átadásáról szóló megállapodás jóváhagyására
(59. sz. előterjesztés)  (melléklet1)   (melléklet2)   (melléklet3)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
   
12.    Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának módosítása
(40. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13.    Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának módosítása
(38. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14.    A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása
(44. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15.    Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás megszüntető megállapodásának elfogadása
(57. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

16.    Javaslat konzultációs fórum létrehozásáról szóló együttműködési megállapodás jóváhagyására
(56. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

17.    Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
(61. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

18.    A Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítása
(37. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

19.    Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásra vonatkozó társulási megállapodás módosítása
(34. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

20.    A Szekszárdi 2. számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító  okiratának módosítása
(45. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

21.     A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár alapító okiratának módosítása
(31. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

22.    A Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratának módosítása
(32. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

23.     A Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítása
(33. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

24.    Az óvodák 2016/2017. nevelési évi beíratási felhívása
(35. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

25.    Javaslat a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtandó Szekszárd Szentháromság oszlop restaurálására vonatkozó pályázat jóváhagyására
(39. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

26.    Javaslat a polgármester 2015. évben igénybe vett szabadságának, valamint 2016. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására
(48. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

27.    4. számú vegyes fogászati körzet feladat-ellátási szerződésének módosítása
(65. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

28.    A XIII. számú háziorvosi körzet működésével kapcsolatos önkormányzati feladatok
(50. számú előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

29.      A Német Színház lakáskérelme
(36. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

30.    Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(62. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

31.    A Tolnatáj Televízió támogatás kérelme
(49. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

32.    Caritas Alapítvány támogatási kérelme
(41. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

33.    Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2015. évi működéséről
(28. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

34.    Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
(55. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

35.    Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(29. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

36.        Kérdések, interpellációk
- Rácz Zoltán és dr. Mezei László képviselők interpellációja dr. Haag Éva Alpolgármesterhez
- Rácz Zoltán képviselő interpellációjára adott írásbeli válasz


Zárt ülés:


37.    Felterjesztés miniszteri elismerés adományozására
    (46. számú előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármesterSzekszárd, 2016. február 19.

 


                                  Ács Rezső
                                polgármester

 

További napirendi pontok:

A Modern Városok Program keretében létrejött együttműködési megállapodás jóváhagyása
(66. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

„Gyermekeinkért, Magyarország jövőjéért"
(67. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán képviselő

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP