MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2016.01.28.

Szám: IV/B. 28/2016.


M E G H Í V ÓSzekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. január 28-án  (csütörtökön) 9 órakor a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) tartandó ülésére
 


NAPIREND


1.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(19. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

2.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének…/2016.(…) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) ökormányzati rendelet módosításáról
(7. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

3.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének…/2016.(…) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól II. forduló (tervezet)
(224. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

4.    Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi előzetes beszerzési tervének jóváhagyására
(14. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5.    A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(6. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

6.    A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(5. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

7.    Mentálhigiénés Műhely beszámolója 2015. évi tevékenységéről, 2016. évi támogatási kérelme
(2. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

8.    Javaslat Szekszárd Város Napjának megállapítására és Szekszárd Büszkesége elismerő cím létrehozására
(20. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

9.    Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység 2011-2013. évi, bevétellel nem fedezett költségeinek megtérítésére vonatkozó megállapodás megkötésére
(18. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10.    Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására
(17. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11.    Javaslat alapítványok támogatására a Humán Bizottság tartalékkeretéből
(13. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök

12.    A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
(4. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13.    A településrendezési terv részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása
(11. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14.    Településrendezési terv 2016/1. számú részleges módosítása
(15. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15.    Javaslat az újonnan beépítésre szánt területekkel kapcsolatos eljárásrend kidolgozására, a településrendezési terv részleges módosítására
(25. sz.előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

16.    Javaslat belső ellenőrzési feladat-ellátási megállapodás jóváhagyására
(16. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

17.    Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
(1.    sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati Szabályzatának jóváhagyása
(8. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19.    A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság támogatási kérelme
( 21.sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

20.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(9. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

21.    Javaslat a kötelező betelepítési kvóta elutasítására
( 24. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

22.    Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. IV. negyedév)
(22. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

23.    Tájékoztató az országos szintű kitüntetések adományozásának lehetőségéről
(12. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

24.    Kérdések, interpellációk- Rácz Zoltán képviselő írásbeli interpellációja
(Interpelláció1)


ZÁRT ÜLÉS

25.    Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(3.    sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

26.    A Vizsgáló Bizottság elnökének tájékoztatása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Balázs a Vizsgáló Bizottság elnöke

 


Szekszárd, 2016. január 22.
 Ács Rezső
polgármester

 

További napirendi pontok:

IKOP-3.2.0-15 számú, Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a kevésbé fejlett régiókban című pályázaton való részvétel szándéka 
(26. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Településrendezési terv 2015. évi részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetése
(27. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP