MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2015.10.28.

Szám: IV.56-16/2015.


M E G H Í V Ó


                       
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2015. október 28-án (szerdán) 9 órakor a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) tartandó üléséreNAPIREND


1.     Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (……….)     önkormányzati rendelete a Vagyongazdálkodási Alapról szóló 37/2008. (XII. 5.)     önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(219. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

2.     Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (……)     önkormányzati rendelete a városi önkormányzati jelképekről és a "Szekszárd"     név     használatáról szóló 37/2011. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról     (tervezet)
(232. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
   
3.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (……….)     önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük     szabályairól szóló 3/1994. (II. 1.) KT. számú rendelet módosításáról (tervezet)
(225. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

4.    Javaslat bankszámla hozzájárulással kapcsolatos döntések meghozatalára
(228. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5.    Javaslat a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok önkormányzati tulajdonba     vételére   
(239. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

6.    Településrendezési terv részleges módosítása
(233. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

7.     Javaslat a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötendő megállapodás jóváhagyására
(238. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

8.    Javaslat pedagógiai munkát közvetlenül segítők eseti illetménykiegészítésére
(234. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

9.    Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése
(226. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

10.    Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata és kiegészítése
(203. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)   (melléklet3)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11.    Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata
(230. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12.     Tájékoztatás a Humánszolgáltató Központ intézményvezetői pályázati felhívásának     közzétételéről
(235. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13.    Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának     közzétételéről
(236. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14.    Közgyűlési hozzájárulás a 4. számú vegyes fogászati körzet GHADRI Fogászati     Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részéről történő további működtetéséhez   
(229. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15.    Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési     Tervének módosítására
(231. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

16.    Javaslat többletfeladatok ellátásához költségvetési pótelőirányzat biztosítására 
(227. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

17.    Javaslat követelés elengedésére
(245. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18.    Magyarországi Metodista Egyház kérelme
(243. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19.    Javaslat a Közbiztonsági Tanácsadó Testület működésére, jogköreire
(240. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

20.     Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról  (2015. III. negyedév)
(220. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

21.    Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két     ülés között történt fontosabb eseményekről
(221. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
   
22.    Kérdések, interpellációk
- Interpellációra adott írásbeli válasz


ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE

23.    Szent István tér 18. sz. alatti társasház tetőtér ráépítés ártalmatlanítása
(244. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

24.    Helyi földbizottsági jogkörben hozott állásfoglalások felülvizsgálata
(241. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

25.    Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. hitelfelvételéhez készfizető kezesség     vállalására
(242. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

26.    Javaslat az Egészségügyi Gondnokság intézményvezetői állására pályázati felhívás     közzétételére
(237. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

27.    Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft. felügyelőbizottságába új tag     delegálására
(223. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

28.    Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(222. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökeSzekszárd, 2015. október 22.
                                       Ács Rezső
                                    polgármester

 

 

További napirendi pontok:

Javaslat áldozatsegítési és bűnmegelőzési program támogatására:
(246. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármesterZÁRT ÜLÉS napirendje:

247. sz. előterjesztés: Egyezség kötésére vonatkozó javaslat a Szekszárdi Vízmű Kft. „f.a.” ellen indított felszámolási eljárásban
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP