MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2015.09.23.

Szám: IV.56-15/2015.


M E G H Í V ÓSzekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2015. szeptember 23-án (szerdán) 9 órakor a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) tartandó ülésére

 

NAPIREND

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(209. sz. előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(204. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (……….) önkormányzati rendelete a helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal való rendelkezés és gazdálkodás szabályairól szóló 31/1995. (XII 1.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet)
(207. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 25/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(198. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (……….) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(195. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 20/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(196. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

7. Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására
(213. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

8. Javaslat a víziközmű rendszer beruházási, felújítási és pótlási tervének jóváhagyására
(211.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

9. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(201. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10. Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott „Szekszárd buszmegállóinak burkolat felújítása” című pályázat jóváhagyására és megvalósítására
(202. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11. Javaslat a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósághoz benyújtott „Escher Károly 125- Jubileumi fotókiállítás” című pályázat jóváhagyására és megvalósítására
(210. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12. Wosinsky Mór Megyei Múzeum létszámbővítés iránti igénye
(200. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13. Javaslat közterület elnevezésére
(215. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához történő csatlakozásra
(199. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata és kiegészítése
(203. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)   (melléklet3)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

16. Alapítványok támogatása Tartalék-, és Civil Keretből
(205. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke

17. Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítésére
(206. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18. Javaslat lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbítására
(217. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19. Javaslat Közbiztonsági Tanácsadó Testület létrehozására
(218. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

20. Javaslat Paks Város Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására
(216. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

21. Beszámoló a nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól
(191. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

22. Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről
(193. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság elnöke

23. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(2015. II. negyedév)
(212. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

24. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(208. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

25. Kérdések, interpellációk


ZÁRT ÜLÉS:

26. Szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
(192. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

27. Közgyűlési hozzájárulás a XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásához
(194. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

28. Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. felszámolási eljárás előtti záró beszámolójának elfogadására
(197. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

29. A Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft. felügyelőbizottsági tagjának lemondása
(214. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester


Szekszárd, 2015. szeptember 18.


Ács Rezső
polgármester

 


 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP