MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2015.07.02.

Szám: IV.56-9/2015.

 

M E G H Í V ÓSzekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2015. július 2-án (csütörtökön) 9 órakor a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) tartandó üléséreNAPIREND

NYILVÁNOS ÜLÉS:

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(171. sz. előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 20/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(166. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2015. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(170. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2015. (……) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(169. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (…….) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról szóló 7/2002. (IV. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(161. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (…….) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló 5/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(174. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének ……/2015. (……) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 20/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(165. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

8. Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(175. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

9. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020.
(176. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10. Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének mulasztására
(152. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11. Javaslat a 2014. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(153. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12. Javaslat kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
(168. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13. Javaslat az óvodák 2015/2016. nevelési évi csoportjaira
(164. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14. Javaslat a Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozásra
(156. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15. Szekszárd Város stratégiája a kábítószer-terjesztés és fogyasztás megelőzése, visszaszorítása és kezelése érdekében
(167. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

16. Közgyűlési hozzájárulás a VII. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásához
(155. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

17. Javaslat a 2. számú háziorvosi körzet vonatkozásában a feladat-ellátási szerződés megújítására
(160. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18. Javaslat fedezet biztosítására „A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról” c. pályázat megvalósításához
(163. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19. Alapítványok támogatása Sport-, Ifjúsági- és Kulturális Keretből
(159. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

20. SZŐLŐ-SZEM Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület támogatási kérelme
(157. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

21. Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(158. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

22. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(162. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

23. Kérdések, interpellációk

ZÁRT ÜLÉS:

24. Javaslat kitüntető díjak adományozására
(154. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

25. Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. átvilágításának megtárgyalására
(172. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester


NYILVÁNOS ÜLÉS:
26. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(173. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

 

Szekszárd, 2015. június 26.
 

Ács Rezső
polgármester
 

 

További napirendi pont javaslatok:


• Előterjesztés a Kadarka utcai óvoda és a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására vonatkozó vállalkozási szerződésről
(177. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán képviselő

• Előterjesztés Szekszárd MJV tulajdonában lévő cégek közérdekű adatszolgáltatási kötelezettségéről
(178. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán képviselő

• Előterjesztés ideiglenes bizottság felállításáról
(179. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán képviselő
Zaják Rita képviselő
Dr. Mezei László képviselő
Kerekes László képviselő

• Előterjesztés Szekszárd Város MJV tulajdonában lévő Szekszárdi Vasárnap Önkormányzati hetilap szerkesztéséről
(180. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán képviselő
Zaják Rita képviselő
Dr. Mezei László képviselő
Kerekes László képviselő

 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP