MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2015.02.05.

Szám: IV.56-1/2015.

 


M E G H Í V Ó


 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2015. február 5-én (csütörtök) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére

 

NAPIREND

NYILVÁNOS ÜLÉS:

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről (tervezet)
(25. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről (tervezet)
(26. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita képviselő

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(21. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (……….) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (tervezet)
(9. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(10. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról
(tervezet)
(22. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól (tervezet)
(23. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

8. Javaslat a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. leánytársaságának (korábban: Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt. ) 2013. évi beszámolójának elfogadására”
(30. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

9. Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására
(29. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(11. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11. A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(12. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12. Javaslat a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására
(3. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13. Az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás megszüntetése
(7. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14. A Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás megszüntetése
(8. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15. Háziorvosi ügyeletre vonatkozó feladat-ellátási szerződés
(28. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

16. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás között létrejött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(13. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

17. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi előzetes beszerzési tervének jóváhagyása
(31. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18. Javaslat önkormányzati terület átadására körforgalmi csomópont építése céljából
(19. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19. Javaslat a Szekszárd Városi Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum tagjainak megválasztására
(17. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

20. Bírósági ülnöki tevékenység megszüntetése
(27. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

21. Javaslat a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2015. évi támogatására
(5. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

22. Javaslat a Városi Mentálhigiénés Műhely 2015. évi támogatására
(4. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

23. Tolnatáj Televízió támogatása
(6. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

24. Beszámoló a szekszárdi 6008/1 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
(14. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

25. Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület tevékenységéről, az egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
(16. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

26. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2014. IV. negyedév)
(24. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

27. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(18. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

28. Kérdések, interpellációk

 

ZÁRT ÜLÉS:

29. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(15. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

30. Helyi földbizottsági jogkörben hozott állásfoglalások felülvizsgálata
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

 

Szekszárd, 2015. január 30.

 

Ács Rezső
polgármester
 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP