MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2014.12.18.

Szám: IV.110-16./2014.
 


M E G H Í V ÓSzekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2014. december 18-án (csütörtökön) 14 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére


NAPIREND
 

1. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési helyének meghatározására
(257. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Pósta Zoltán igazgató

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014.(….) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról (tervezet)
(251. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014 (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014 évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(252. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(249. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 30/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(246. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző
Meghívott: Huszár Tibor ügyvezető

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(250.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014. (….) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(247. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

8. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(248. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

9. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014.(….) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 22/2004.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(242. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

10. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014. (….) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 31/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(244. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető

11. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2014. (……) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évi illetménykiegészítéséről (tervezet)
(240. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

12. Javaslat a vásári és piaci díjtételek módosítására
(245. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető

13. A közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás módosítására
(241. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

14. Javaslat a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítására
(232. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15. Javaslat a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítására
(255. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

16. Javaslat társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
(228. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

17. Javaslat a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítására
(259. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18. Javaslat egyes gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására
(227. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19. Képviselők delegálása a működő óvodaszékekbe és intézményi tanácsokba
(225. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

20. Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására
(226. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

21. Javaslat az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány alapító okiratának módosítására
(243. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

22. Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár magasabb vezetői (igazgatói) beosztásra kiírt pályázatának elbírálására
(224. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Liebhauser János pályázó

23. Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ álláshelyei számának emelésére
(229. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

24. Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására
(230. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

25. Javaslat a légimentő bázis létrehozására vonatkozó megállapodás módosítására
(235. sz. előterjesztés)   (melléklet)  
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

26. Pályázat a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre
(222. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

27. Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése
(223. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

28. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési terve
(253. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

29. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi munkaterve
(256. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

30. Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal új ellátási szerződés létesítésére
(239. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

31. Beszámoló a Városi Mentálhigiénés Műhely tevékenységéről, új ellátási szerződés létesítése
(236. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

32. Beszámoló a nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól
(234. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

33. Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti „sporttelep”, ingatlan hasznosításáról
(231. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

34. Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2014. I. félévi tevékenységéről
(237. sz. előterjesztés)
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

35. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(2014. II-III. negyedév)
(262. sz. előterjesztés)
Előadó: Ács Rezső polgármester

36. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(254. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

37. Kérdések, interpellációk


ZÁRT ÜLÉS:

38. Javaslat településképi eljárás kapcsán beérkezett fellebbezés elbírálására
(238. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

39. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(233 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke


Szekszárd, 2014. december 12.


Ács Rezső
polgármester

 

További napirendi pontok:

- Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének kiegészítésére
(258. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

- Javaslat az Ipari Park fejlesztési területén ingatlanok értékesítésére
(260. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

- Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. átvilágítására
(261. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP