MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2014.11.25.

Szám: IV.110-15/2014.

 

M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2014. november 25-én (kedden) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.

 

NAPIREND

1. Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. I. félévi gazdálkodásáról
(189. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(190. sz.  előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

3. Javaslat a folyószámlahitel szerződés megkötésére
(209. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4. Szekszárd Megyei Jogú Önkormányzata közgyűlésének ……/2014. (……) önkormányzati rendelete az újszülöttek, a 18. életévüket betöltött fiatalok, a házasságot kötött párok és az időskorúak köszöntéséről (tervezet)
(184. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014. (…) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról (tervezet)
(197. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

6. Javaslat a védőnői szolgálat területi felosztásának módosítására, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2014. (……..) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítására (tervezet)
(215. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 10. függelékének jóváhagyása
(196. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

8. Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú pályázat végrehajtására létrehozott konzorcium együttműködési megállapodásának módosítására
(219.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

9. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város komplex marketingstratégiájának elfogadására
(212. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10. Javaslat a víziközmű rendszer beruházási, felújítási és pótlási tervének jóváhagyására
(214. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11. Javaslat a VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának módosítására
(207. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12. Városi működtetésű gimnáziumok 2015/2016. tanévben indítható osztályainak száma
(208. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13. Német Színház lakáskérelme
(210. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének kiegészítésére
(216. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

15. Javaslat a gazdasági társaságok Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztására és az önkormányzat egyéb képviseletének ellátására
(220. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

 

ZÁRT ÜLÉS

16. Helyi földbizottsági jogkörben hozott állásfoglalások felülvizsgálata
(211. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

17. Résztulajdonosi felhatalmazás az ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője részére hitelkeret szerződés, továbbá jelzálog szerződés megkötésére
(213. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18. Önkormányzati hozzájárulás engedményezési szerződés megkötésére
(218. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19. Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(217. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

 

Szekszárd, 2014. november 21.


Ács Rezső
polgármester
 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP