MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2014.07.02.

Szám: IV.110-8/2014.

 


M E G H Í V Ó

 


Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2014. július 2-án (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.

 

NAPIREND

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(148. sz. előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2. Javaslat városüzemeltetési és intézmény-fenntartási feladatok ellátására
(159. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014 (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a SZMJV Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(120. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014. (…) önkormányzati rendelete a ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 12/1994. (IV. 1.) KT. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(152. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

5. Javaslat a 2013. évi aranykönyvi bejegyzésekre
(141. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

6. Javaslat kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
(147. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

7. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására
(153. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

8. Javaslat közszolgáltatási szerződés kötésére
(162. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9. Előterjesztés a településrendezési terv részleges módosításáról
(157. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10. Javaslat az óvodák 2014/2015. nevelési évi csoportjaira
(139. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11. A Szekszárdi 1. számú Óvoda Kindergarten vezetőjének megbízása
(140. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12. Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal
(145. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13. Tagintézmény-vezetői pályázatok véleményezése (TISZK)
(138. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14. Javaslat alapítványok támogatására
(142. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15. Javaslat a VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának módosítására
(154. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16. Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói megbízása
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17. Javaslat a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítására
(146. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18. Javaslat a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítására
(137. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19. Javaslat állami ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére
(149. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének kiegészítésére
(163. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

21. Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” című pályázat II. ütemének (Piac felújítása és bővítése, a Piaccal határos közúthálózat és közművek felújítása, valamint a szükséges kiviteli tervek elkészítése) megvalósításához szükséges szerződésmódosításhoz és pótmunkák beszerzéséhez szükséges többletforrás biztosítására
(156. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22. Javaslat a DDOP – 3.1.3/G – 14 konstrukció keretében „Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon” címmel benyújtott pályázat jóváhagyására
(150. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

23. Felhatalmazás Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz pályázat benyújtására
(161. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

24. Javaslat lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbítására
(151. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

25. Beszámoló a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2013. évi tevékenységéről
(143. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

26. Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(155. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

27. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(158. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


ZÁRT ÜLÉS:


28. Javaslat kitüntető díjak adományozására
(160. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

29. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(144. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

30. Tulajdonosi hozzájárulás engedményezési szerződés megkötéséhez
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


Szekszárd, 2014. június 30.Horváth István
polgármester

 

 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP