MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2014.05.29.

Szám: IV.110-7/2014.

 


M E G H Í V Ó

 


Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2014. május 29-én (csütörtök) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

 

NAPIREND


1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014.(….) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(124. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István

2. Településrendezési terv módosítása
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előadó: Herr Teréz főépítész

3. Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
(112. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

4. Tolna Megyei Területfejlesztési Program véleményezése
(130. sz. előterjesztés)  (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

5 Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról
(114. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

6. Beszámoló Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről
(117. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

7. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2013. évi tapasztalatairól
(109. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

8. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2013. évi tapasztalatairól
(108. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás működésének 2013. évi tapasztalatairól
(107. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10. Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás működésének 2013. évi tapasztalatairól
(126. sz. előterjesztés)
Előadó: Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke

11. Beszámoló az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás működésének 2013. évi tapasztalatairól
(127. sz. előterjesztés)
Előadó: Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke

12. Beszámoló a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 2013. évi működéséről
(102. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13. Beszámoló a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2013. évi működéséről
(103. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14. Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány alapító okiratának módosítása
(131. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

15. Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2013. évi tevékenységéről
(106. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

16. Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány kérelme
(111. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17. Javaslat a 2014. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásához pályázat benyújtására.
(122. sz. előterjesztés)
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

18. Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben
(104. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19. Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzétételére
(86. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

20. Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, valamint a Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratának módosítására
(105. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

21. Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2013. évi beszámolójának és 2014. évi munkatervének elfogadására
(115. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke
Meghívott: Németh Judit mb. könyvtárigazgató

22. Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014. évi munkatervének elfogadására
(116. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke
Meghívott: Ódor János múzeumigazgató

23. Sportközpont Nkft. társasági szerződésének módosítása
(132. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előadó: Csillag Balázs ügyvezető igazgató

24. „Láthatatlan tapintható” térplasztika elhelyezése a Béla király téren
(119. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

25. A Wunderland Óvoda intézményvezetői pályázata
(113. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

26. Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú pályázat keretében megvalósult új múzeumi terek használatba vételére
(128. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

27. Javaslat külterületi ingatlan értékesítésére
(123. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök

28. Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(129. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

29. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(118. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

30. Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2013. évi megvalósulásáról (tajekoztato1)

31. Kérdések, interpellációk


ZÁRT ÜLÉS:

32. Javaslat üzletrész-átruházási szerződés jóváhagyására
(121. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató

33. Javaslat szolgáltatási szerződés jóváhagyására
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

34. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
(110. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke


Szekszárd, 2014. május 23.

 

Horváth István
polgármester

 

További napirendi javaslat:

• Külföldi meghívások
(134. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

• Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének kiegészítésére
(135. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

• Javaslat a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő megállapodás jóváhagyására
(133. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP