MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2014.04.24.

Szám: IV.110-4/2014.M E G H Í V Ó


Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2014. április 24-én (csütörtök) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

 

 

NAPIREND

1. Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2013. évi tevékenységéről
(56. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2. Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2013. évi tevékenységéről
(57. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(76. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4. Javaslat a „Szekszárd MJV fenntartható városfejlesztési programjának előkészítése” című pályázat keretében Településfejlesztési koncepció elfogadására
(69. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)   (melléklet3)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

5. Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára
(79. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

6. Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára
(80. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

7. Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára
(81. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

8. Javaslat a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára
(77. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

9. Megállapodás a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás megszüntetéséről
(63. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10. Javaslat a Szekszárdi 1. sz. Óvoda Kindergarten alapító okiratának módosítására
(64. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

11. Javaslat a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda alapító okiratának módosítására
(60. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

12. Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására
(61. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

13. Intézményi átszervezések véleményezése
(65. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14. Javaslat az 6. számú vegyes fogorvosi körzet és az őcsényi fogorvosi körzet összevonásával kapcsolatos és egyéb döntések meghozatalára
(74. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

15. Javaslat a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú, „1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztése” című projekt átvételére Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulásától
(55. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16. Javaslat a Szekszárdi 1. sz. Óvoda Kindergarten felújítására vonatkozó Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó pályázat jóváhagyására
(54. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17. Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerűsítése” (KEOP-2012-5.5.0/B/12-2013-0206) című pályázat megvalósításához szükséges önerő csökkentésére
(71. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18. Javaslat állami ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételére
(58. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének kiegészítésére
(70. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

20. Pályázati önerő biztosítása nyári gyermekétkeztetéshez
(62. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21. Javaslat a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2013. évi előirányzatának terhére benyújtott pályázatok utólagos jóváhagyására
(72. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

22. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(2014. I. negyedév)
(68. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

23. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(67. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

24. Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció 2013. évi eredményeinek áttekintéséről
(tajekoztato1)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke

25. Kérdések, interpellációk

 

Zárt ülés:

26. Javaslat a „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető cím adományozására
(78. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

27. Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(75. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

28. Javaslat megyei díjak adományozására
(73. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

29. Javaslat a 2014. évi „Szekszárd Város Bora” cím odaítélésére
(59. sz. előterjesztés)
Előadó: Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

30. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(66. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke


Szekszárd, 2014. április 18.


Horváth István
polgármester

 

További napirendi pont javaslat:

• Javaslat a köztemetők jövőbeni üzemeltetésére és fenntartására
(82. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

• Szekszárd, 4000/10 és 4000/11 hrsz-ú ingatlanon futó vizes közművek vagyonkezelői jogának rendezése
(83. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP