MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2014.02.20.

Szám: IV.110-1/2014.M E G H Í V Ó

 


Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.

 

NAPIREND

1. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságkonszolidációs eljárásának elfogadására
(30. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(26. sz. előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésről (tervezet)
(22. sz. előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015-2017. közötti időszakra szóló középtávú tervének elfogadására
(23. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

5. Felhatalmazás társulás működtetésére vonatkozó döntések meghozatalára
(31. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

6. Városi Bölcsőde dolgozói létszámának bővítése
(27. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

7. Javaslat az óvodák 2014/2015. nevelési évi beíratási felhívására
(32. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

8. Településrendezési terv módosítása
(25. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9. Javaslat a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Valeria Dienes Grundschule sportlétesítményéhez kapcsolódó 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján benyújtott pályázat jóváhagyására
(24. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10. Javaslat lakásbérleti jogviszony biztosítására
(29. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


ZÁRT ÜLÉS:

11. Tolnatáj Televízió támogatási kérelme
(28. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12. Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár magasabb vezetői (igazgatói) beosztásra kiírt pályázatának elbírálására
(33. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

Szekszárd, 2014. február 18.


Horváth István
polgármester

 

További napirendi pont javaslat:

• Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás között létrejött Együttműködési megállapodás 2. számú módosítása
(36. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

• Tulajdonosi felhatalmazás az ALISCA TERRA Kft. ügyvezetője részére adásvételi szerződés megkötéséhez
(34. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE!

• Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” c. projekt keretében megvalósult illetve beszerzett tárgyi eszközökre vonatkozó üzemeltetési szerződés módosítására
(35. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP