MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2014.01.30.

Szám: IV.110/2014.M E G H Í V Ó


Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2014. január 30-án (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

 

NAPIREND


1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2014. (……) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről (tervezet)
(13. sz. előterjesztés)  (rendelet módosítás)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(8. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014. (….) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(12. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014. (…) önkormányzati rendelete a vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(14. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

5. Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének óvodafenntartó társulásokkal kapcsolatos 133-134/2013.(V.30.) határozataira
(15. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

6. Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodás felülvizsgálatával kapcsolatos mulasztására
(16. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

7. Javaslat a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció elfogadására
(21. sz. előterjesztés)  (melléklet)  (kiegészítés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

8. Javaslat a „Szekszárd MJV fenntartható városfejlesztési programjának előkészítése” című pályázat keretében Településfejlesztési koncepció fejlesztési irányainak, valamint az elkészült megalapozó vizsgálat elfogadására
(20. sz. előterjesztés)  (melléklet) 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9. Javaslat országos egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására
(19. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István OEVI vezető

10. Hulladékgazdálkodási pályázat benyújtásának jóváhagyása
(10. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11. Felhatalmazás a Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása (KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002) pályázattal kapcsolatos területszerzési eljárások lebonyolítására
(17. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi előzetes közbeszerzési tervének jóváhagyására
(7. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13. Javaslat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
(3. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14. Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2013. II. félévi tevékenységéről
(4. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság elnöke

15. Javaslat új tag megbízására és a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
(6. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság elnöke

16. Javaslat külterületi ingatlanok értékesítésére
(11. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17. Javaslat alapítványi pályázatok támogatására
(1. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18. Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(2. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2013. IV. negyedév)
(9. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(5. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21. Kérdések, interpellációk

ZÁRT ÜLÉS:


22. Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ magasabb vezetői (igazgató) beosztásra kiírt pályázatának elbírálására
(18. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


Szekszárd, 2014. január 14.


Horváth István
polgármester

 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP