MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2013.12.19.

Szám: IV.64-18/2013.

 

M E G H Í V ÓSzekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2013. december 19-én (csütörtökön) 14 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére


NAPIREND


1. Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetéről Szekszárd Megyei Jogú Városban
(tajekoztato1)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Meghívott: Dr. Józan-Jilling Mihály a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014-2016. évi költségvetési koncepciója
(262. sz. előterjesztés(melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)   (Agrárkamara vélemény)   (Iparkamara vélemény)   (határozat kivonatok)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3. Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
(271. sz. előterjesztés)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(270. sz. előterjesztés)   (melléklet)  (melléklet1)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (….) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(284. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (….) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 30/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(297. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (….) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(298. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

8. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2013. (….) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(294. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

9. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2013. (….) önkormányzati rendelete a helyi közutak közlekedési célú igénybevétele estén fizetendő díjak használatáról szóló 7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(295. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

10. Javaslat a vásári és piaci díjtételek módosítására
(296. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

11. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2013. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról (tervezet)
(277. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

12. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2013. (……) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 34/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(288. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

13. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
(289. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2013.(….) önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 19/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(276. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

15. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2014. évi illetménykiegészítéséről (tervezet)
(287. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

16. A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása
(281. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

17. Az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának módosítása
(282. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

18. A Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának módosítása
(264. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(272. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20. Javaslat Intézményi Tanácsba történő delegálásra
(265. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

21. A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten vezetői megbízásának véleményezése
(283.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22. Pályázat a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre
(280. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

23. Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése
(285. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

24. Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése” című pályázat önerő kiegészítésére
(286. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

25. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése „DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001” pályázat keretében kapott plusz forrás alapján a projekt módosított költségvetésének elfogadására
(290. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

26. Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzatának kezelésében lévő intézményi és közterületi játszóterek szabványosítása és megújítása” című pályázat módosításának jóváhagyására
(292. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

27. Javaslat a melioráció közösségi létesítményeinek fejlesztésére irányuló beruházás önerejének biztosítására
(293. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

28. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzési terve
(279. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

29. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2014. évi munkaterve
(273. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

30. Beszámoló a Városi Mentálhigiénés Műhely tevékenységéről, ellátási szerződés meghosszabbítása
(269. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

31. Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
(275. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

32. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(266. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

33. Tájékoztató a járda és útfelújítási programról
(szóbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

34. Kérdések, interpellációk


ZÁRT ÜLÉS:


35. Javaslat Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében hitel felvételére
(291. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

36. Lénárt Ferenc jogorvoslati ügye
(267. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

37. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(268. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke


Szekszárd, 2013. december 13.


Horváth István
polgármester
 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP