MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2013.06.27.

Szám: IV.64-9/2013.
 

M E G H Í V ÓSzekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2013. június 27-én (csütörtökön) 14 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére


 

Napirend előtt: Kaltenecker Andrásné, a Városi Bölcsőde vezetője köszöntése nyugdíjba vonulásának alkalmából

 

Napirend

1. Beszámoló Szekszárd város helyi közlekedésének 2012. évi teljesítményi adatairól
(188. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
(178. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2013. (….) önkormányzati rendelete a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 6/2008.(II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(179. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

4. Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 37/1996.(XII.19.) Kgy. rendeletére
(173. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2013. (….) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (tervezet)
(174. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

6. Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) rendeletére
(175. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2013. (….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(176. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

8. Javaslat a 2012. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(190. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9. Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. jövőbeni működtetésére
(198. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10. Javaslat Települési Értéktár Bizottság létrehozására és a Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
(177. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11. Javaslat az óvodák 2013/2014. nevelési évi csoportjaira
(185. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12. Intézményi névváltozások véleményezése
(186. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának jóváhagyására
(192. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14. Javaslat háziorvosi szolgálat ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés jóváhagyására
(194. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

15. Javaslat a Szekszárdi Családbarát Strand-és Élményfürdő területére jelzálog bejegyzésre
(197. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16. Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” című pályázat I. ütemének (Béla király tér rekonstrukciója, a Vármegyeháza kertjének átalakítása, továbbá a Piac térrel határos Vár köz burkolatának felújítása) megvalósításához szükséges pótmunkák többletforrásának biztosítására
(191. sz. előterjesztés)  kiegészítés
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17. Fedezet biztosítása az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című projekt keretében pótmunka beszerzéséhez
(193. sz. előterjesztés)   kiegészítés
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18. Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(171. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19. Képviselői indítvány
(170. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20. Javaslat a Szekszárdi Közalkalmazotti Horgászegyesület támogatására
(187. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21. Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(196. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22. Beszámoló a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2012. évi tevékenységéről
(180. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

23. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(172. sz. előterjesztés)   kiegészítés
Előterjesztő: Horváth István polgármester

24. Kérdések, interpellációk

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

25. Javaslat magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázatok elbírálására (2. Sz. Óvoda, Gyermeklánc Óvoda)
(183. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

26. Intézményvezetői pályázatok véleményezése (Babits Mihály Általános Iskola, Baka István Általános Iskola, Garay János Gimnázium)
(184. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

27. Nyilatkozat elővásárlási jog gyakorlásáról
(189. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

28. Javaslat kitüntető díjak adományozására
(195. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

29. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(182. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

Szekszárd, 2013. június 21.


Horváth István
polgármester

 


További napirendi pont javaslat:

Javaslat hulladékgazdálkodási társulási megállapodások közös megegyezéssel történő megszüntetésére
(199. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

Javaslat Szekszárd Város Klímastratégiája 2013. évi feladatainak megvalósítására
(200. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

Partnervárosi együttműködés aláírása
(201. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

Képviselői indítvány
(202. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(203. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP