MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2013.05.30.

 

M E G H Í V Ó


 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2013. május 30-án (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére

 

Napirend

ZÁRT ÜLÉS

1. Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 2012. évi mérlegbeszámolója
(123. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Kővári László FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

2. A Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 2012. évi mérlegbeszámolója
(124. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Ács Rezső FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

3. A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2012. évi mérlegbeszámolója
(125. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Kerekes László ügyvezető igazgató
Fajszi Lajos FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

4. A Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolója
(126. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Dr. Balás Ákos FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

5. A Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolója
(127. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
Gárdi Gábor FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

6. A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2012. évi mérlegbeszámolója
(128. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Kerekes Csaba FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

7. A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2012. évi mérlegbeszámolója
(129. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Bay Attila ügyvezető igazgató
Dr. Balás Ákos FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

8. Beszámoló a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2012. évi tevékenységéről
(130. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Huszár Tibor ügyvezető igazgató

9. Beszámoló a KT-Dinamic Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről
(131. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Tóth Ferenc ügyvezető igazgató

10. Beszámoló az Ipari Park Kft. 2012. évi tevékenységéről
(132. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

11. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok könyvvizsgálói feladatainak ellátására
(144. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12. Javaslat a Városi Bölcsődében magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázat elbírálására
(157. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 


NYILVÁNOS ÜLÉS:

13. Beszámoló a „Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás” működésének 2012. évi tapasztalatairól
(133. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás működésének 2012. évi tapasztalatairól
(134. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás működésének 2012. évi tapasztalatairól
(135. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról
(138. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17. Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás biztosítására kötött feladat-ellátási megállapodás 2012. évi megvalósításáról
(139. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(136. sz. előterjesztés)   (melléklet) (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19. Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának (Ügyrend és munkarend) módosítására
(153. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2013. (….) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 31/2011. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(154. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2013. (….) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 18/2012.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(142. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2013. (….) önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 19/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(141. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

23. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2013. (…) önkormányzati rendelete az Önkormányzati Építészeti-műszaki Tervtanács működésének rendjéről szóló 11/2007.(IV.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(116. sz. előterjesztés, mely az előző ülés anyagával kiküldésre került.) Előterjesztő: Horváth István polgármester

24. Javaslat a szociális társulások, valamint a központi ügyeleti társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára
(145. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

25. Javaslat a Szociális Központ, a Humánszolgáltató Központ, valamint az Egészségügyi Gondnokság alapító okiratának módosítására
(146. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

26. Javaslat a Szekszárd-Szedres- Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozására
(148. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

27. Javaslat Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása jogi személyiséggel rendelkező társulássá történő átalakítására
(149. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

28. Pedagógiai szakszolgálati intézmény átszervezésének véleményezése
(150. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

29. Javaslat közterületek elnevezésére
(113. sz. előterjesztés)   (melléklet)  (kiegészítés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

30. Javaslat az Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány alapító okiratának módosítására
(54. sz. előterjesztés, mely a 2012. február 28-i ülésre kiküldésre került)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

31. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének módosítására
(161. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

32. Pályázati önerő biztosítása a nyári gyermekétkeztetéshez
(137. sz. előterjesztés) ( melléklet1)  (melléklet2)   (melléklet3)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

33. A Béla király téri 1848-as szobor pályázatának lezárása
(152. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

34. A víziközműrendszer átalakításával, az új víziközmű-szolgáltató működésének megkezdésével kapcsolatos döntések meghozatala
(159. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

35. Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása
(160. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

36. Javaslat települési értéktár felállítására
(156. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

37. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Etikai Szabályzatának elfogadására
(143. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

38. Biztosíték nyújtása a Szekszárd és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület TDM- pályázatához
(140. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

39. Önkormányzati biztosíték nyújtása egyes sportszervezetek TAO pályázatához
(158. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

40. Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” című pályázat kapcsán biztosíték nyújtására
(162. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

41. KEOP-6.2.0/B/11/2011-0061 azonosító számú "Nonprofit információs központ a Szekszárdi Városi Sportcsarnokban" című pályázattal kapcsolatos tájékoztatás, valamint javaslat a pályázat önerejének átcsoportosítására
(147. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

42. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(151. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

43. Kérdések, interpellációk

 

Szekszárd, 2013. május 24.

 

Horváth István
polgármester

 

 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP