MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2013.04.25

Szám: IV.64-5/ 2013.


M E G H Í V ÓSzekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2013. április 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére

 

Napirend

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2013. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(110. sz. előterjesztés)   (melléklet)  (Könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(101. sz. előterjesztés)  (melléklet)   (kiegészítő melléklet)  (Könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3. Beszámoló az Önkormányzati Építészeti-műszaki Tervtanács 2012. évi működéséről
(109. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2013. (…) önkormányzati rendelete az Önkormányzati Építészeti-műszaki Tervtanács működésének rendjéről szóló 11/2007.(IV.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(116. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 20/2012.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(99. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2013. (….) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(102. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

7. Beszámoló az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás működésének 2012. évi tapasztalatairól
(96. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

8. Javaslat az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyására
(97. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

9. A víziközmű rendszer átalakításával, az új víziközmű-szolgáltató működésének megkezdésével kapcsolatos döntések meghozatala
(118. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

10. Köznevelési intézmények működési költségeinek megosztása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
(98. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

11. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyására
(111. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

12. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási intézményi társulásainak 2012. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
(104. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13. Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi működéséről
(106. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14. Javaslat közterületek elnevezésére
(113. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15. Javaslat a Vagyonkezelő Kft-vel kötött vagyonkezelési szerződés kiegészítésére
(94. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16. Javaslat az Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány alapító okiratának módosítására
(54. sz. előterjesztés, mely a 2013. február 28-i ülés anyagával kiküldésre került.)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

17. Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz pályázat benyújtására a Szekszárdi alsóvárosi temetőbővítés I. ütemének megvalósítására
(117. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18. Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú pályázat végrehajtására létrehozott konzorcium együttműködési megállapodásának módosítására
(115. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19. Javaslat intézmények infrastrukturális fejlesztését, felújítását, valamint a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítását célzó pályázaton való részvételre
(105. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Sportkoncepciójának (2013-2016.) elfogadására
(114. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke

21. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(2013. I. negyedév)
(92. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(93. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

23. Tájékoztatók:
- Tájékoztató a Civil Koncepció 2012. évi megvalósulásáról (tájékoztató1)
- Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintéséről (tájékoztató2)

24. Kérdések, interpellációk


ZÁRT ÜLÉS:

25. Javaslat megyei díjak adományozására
(108. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

26. Javaslat „Szekszárd a Városért művészet erejével” elismerő cím adományozására
(112. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

27. Alapítói hozzájárulás a Vagyonkezelő Kft. részére hitelfelvétel céljából
(95. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

28. Javaslat a 2013. évi „Szekszárd Város Bora” cím odaítélésére
(103. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

29. Szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
(100. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

30. Közterület-használati engedély elleni fellebbezés felterjesztése
(107. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


Szekszárd, 2013. április 19.

 

Horváth István
polgármester

További napirendi pont javaslat

NYILVÁNOS ÜLÉSRE:

• TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 azonosítószámú Támogatási Szerződés jóváhagyása
(119. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

• Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata eseti közbeszerzési szabályzatának elfogadására
(120. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

• Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” című pályázat I. ütemének (Béla király tér rekonstrukciója, a Vármegyeháza kertjének átalakítása, továbbá a Piac térrel határos Vár köz burkolatának felújítása) megvalósításához szükséges pótmunkák többletforrásának biztosítására
(122. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

ZÁRT ÜLÉSRE:

• Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. lebonyolításában az Élményfürdő mellett, II. ütemben megvalósuló uszoda pályázatában önerő vállalására
(121. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP