MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2013.03.28.

Szám: IV.64-4/ 2013.
 

M E G H Í V Ó


Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2013. március 28-án (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére

 

Napirend előtt:

Baky Péter, a Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza igazgató-helyettesének köszöntése nyugdíjba vonulásának alkalmából


NAPIREND:

1. Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről
(66. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 20/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t)
(68. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására (tervezet)
(83. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2012.(….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(84. sz. előterjesztés)  (melléklet1)  (melléklet2)  (melléklet3)  (melléklet4)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról (tervezet)
(74. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (…) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról(tervezet)
(82. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(73. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

8. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről szóló 25/2011.(V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(76. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

9. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(75. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

10. Javaslat a Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola átadás-átvételéről szóló megállapodás megszüntetésére
(81. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására
(78. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12. Javaslat közcsatornára történő rákötés pályázati kiírására
(63. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13. Javaslat gyermek és ifjúsági fogászati szolgálat ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződések jóváhagyására
(65. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

14. Közgyűlési hozzájárulás az I. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetési jogának átvételéről
(69. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

15. Javaslat a IX. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
(67. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16. Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzétételére
(72. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

17. Javaslat magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázati felhívás közzétételére
(46. sz. előterjesztés, mely a 2013. február 28-i ülés anyagával kiküldésre került)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

18. Javaslat a Városi Bölcsődében magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázati felhívás közzétételére
(85. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

19. Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú pályázat végrehajtására létrehozott konzorcium együttműködési megállapodásának módosítására
(79. sz. előterjesztés)  (kiegészítés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20. Fedezet biztosítása az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című projekt keretében pótmunka beszerzéséhez
(80. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(64. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22. Kérdések, interpellációk

 

ZÁRT ÜLÉS:

23. Javaslat a „Szekszárd Év Rendőre” kitüntető cím adományozására
(70. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

24. Javaslat a „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető cím adományozására
(71. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

Szekszárd, 2013. március 22.

 

Horváth István
polgármester

 

További napirendi javaslat:

Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” c. projekt keretében megvalósult illetve beszerzett tárgyi eszközökre vonatkozó üzemeltetési szerződés jóváhagyására
(88. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. ügyvezetője részére megállapodás megkötéséhez
(86. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Zárt ülés napirendje!

Tájékoztató a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft., valamint a Transcomp Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság közötti óvadéki szerződésről és a biztosítékba adott ingatlanok jogi helyzetéről
(87. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Zárt ülés napirendje!
 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP