Szekszárd - a jövő városa

Szabadidő | Közügyek | Gazdaság MAGYAR | DEUTSCH | ENGLISH

Menü

Választások Önkormányzat Működésmód Választókerületek Önkormányzati választások Testület Fogadóórák Közgyűlések Hatályos önkormányzati rendeletek (egységes szerkezetben) Közgyűlés bizottságai Bizottsági ülések Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság Közbiztonsági Tanácsadó Testület Társulások Szabályzatok Polgármesteri Hivatal Digitális ügyfélszolgálat Adózás, E-ügyintézés Közzététel Általános információk _Pályázatok_ Támogatások Állás Hirdetmények Dokumentumtár

Szám: IV.64-3/ 2013.


M E G H Í V Ó


Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2013. február 28-án (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére


NAPIREND

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(59. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014-2016. közötti időszakra szóló középtávú tervének elfogadására
(47. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2013. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésről (tervezet)
(25. sz. előterjesztés)  (melléklet)  (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete a járási hivatalok kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek hatásköri rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
(tervezet)
(20. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről szóló 16/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(38. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (…) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(34. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (…) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(35. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

8. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(45. sz. előterjesztés)  (melléklet1)  (melléklet2)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

9. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (…) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról (tervezet)
(50. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10. Szekszárdi Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd város helyi építési szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
(58. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11. Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2012.(III.1.) határozatára és mulasztására
(27. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közép- és hosszú távú Vagyongazdálkodási Tervének elfogadására
(44. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13. Javaslat a járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás módosításának jóváhagyására
(36. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14. Javaslat a Tolna Megyei Kormányhivatallal kötendő üzemeltetési megállapodások jóváhagyására
(37. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő használati szerződés jóváhagyására
(22. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ által a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás biztosításának átvállalásáról kötött megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése
(30. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17. A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának jóváhagyása, valamint az önkormányzat és a társulás között kötendő együttműködési megállapodás módosítása
(23. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi előzetes beszerzési tervének jóváhagyására
(56. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19. A Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának létszámbővítése
(31. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20. A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület elnevezések felülvizsgálata
(28. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21. Javaslat az 1. sz. Óvoda és Kindergarten, valamint a 2. sz. Óvoda alapító okiratának módosítására
(15. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

22. Javaslat a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint az I. Béla Gimnázium alapító okiratának módosítására
(16. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

23. Javaslat az óvodák 2013/2014. nevelési évi beíratási felhívására
(40. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

24. Javaslat magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázati felhívás közzétételére
(46. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

25. Javaslat a Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza alapító okiratának módosítására
(41. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

26. Javaslat az aranykönyvi szerkesztőcsoport megbízására
(29. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

27. Javaslat a Lisztesvölgyi lőtér ingatlanhasználati szerződésének módosítására
(21. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

28. Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal megkötött ellátási szerződés módosítására
(24. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

29. Javaslat a 12/2013.(I.24.), valamint a 13/2013.(I.24.) számú határozatok módosítására
(53. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

30. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése „DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001” pályázat II. ütem áttervezésének kapcsán Támogatási Szerződés módosításhoz szükséges dokumentáció jóváhagyására
(51. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

31. Javaslat az "Átfogó intézményi óvoda felújítás Szekszárdon” (KEOP-2012-5.5.0/A) című pályázat benyújtásának jóváhagyására
(48. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

32. Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerűsítése” (KEOP-2012-5.5.0/B) című pályázat benyújtásának jóváhagyására
(49. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

33. Javaslat a "TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 - "Agóra Szekszárd" - A Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása" című projekt keretében tájékoztatással és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása tárgyú Megbízási szerződés módosítására
(43. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

34. Javaslat pályázat benyújtására a DDOP-4.1.1/E-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése című pályázati konstrukció keretében
(60. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

35. Szekszárd és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület TDM-pályázata
(57. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

36. Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás jóváhagyása
(39. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

37. Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(17. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

38. Javaslat az Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány alapító okiratának módosítására
(54. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

39. Javaslat az Szekszárdi és Környéke Közbiztonságért Alapítvány alapító okiratának módosítására
(55. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

40. Beszámoló a 2012. évi közfoglalkoztatásra elnyert támogatás felhasználásáról, valamint javaslat a 2013. évi közfoglalkoztatás finanszírozására fordítható decentralizált keret terhére indított közfoglalkoztatás támogatásához pályázat benyújtására
(42. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

41. Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
(52. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

42. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(18. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

43. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(2012. IV. negyedév)
(26. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

44. Kérdések, interpellációk


ZÁRT ÜLÉS

45. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(32. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök


Szekszárd, 2013. február 22.

 

Horváth István
polgármester

 

Normál oldal MarkCon 2008