MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2012.12.12.

Szám: IV.52-18/2012.


M E G H Í V Ó


Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2012. december 12-én (szerdán) 14 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére

 

NAPIREND

1. Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2012. évi tevékenységéről
(230. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a helyi viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. (XII.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(69. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

3. Javaslat a Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
(253. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 34/2003.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(273. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5. Javaslat a 2013. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatási díjak tulajdonosi jóváhagyására
(280. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(272. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete a kéményseprő ipari szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 37/1996. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(292. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

8. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(265. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

9. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(281. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

10. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete a helyi közutak közlekedési célú igénybevétele estén fizetendő díjak használatáról szóló 7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(266. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

11. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2013. évi illetménykiegészítéséről (tervezet)
(271. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

12. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 44/2012.(XI.6.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(246. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

13. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről (tervezet)
(270. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

14. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(283. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

15. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 26/2009.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(284. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

16. Beszámoló a 2012. évi költségvetés I –III. negyedévi gazdálkodásáról
(269. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2012. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(276. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013-2015. évi költségvetési koncepciója
(250. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) módosításáról (tervezet)
(288. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

20. Javaslat Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatalára
(249. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21. Javaslat köznevelési intézmények átadás-átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára
(290. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22. A Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő könyvtár és múzeum átadás-átvételével kapcsolatos döntések meghozatala
(264. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

23. Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására
(252. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

24. A Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál lefolytatott 2012. január-februári államkincstári és 2012. szeptemberi belső ellenőrzés
(263. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

25. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési terve
(277. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

26. Javaslat a közterületi parkolás biztosítása tárgyú közszolgáltatási szerződés megkötésére
(279. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

27. Javaslat karbantartási szerződés módosítására
(285. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

28. Javaslat az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának jóváhagyására
(248. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

29. Kérelem közforgalmi gyógyszertári ügyeleti rendszer átalakítására
(243. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

30. Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 –„SZMJV csatornahálózatának bővítése” c. projekt keretében megvalósult szennyvízcsatornák és átemelő berendezések üzemeltetési szerződésének jóváhagyása
(286. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

31. Javaslat óvodák alapító okiratainak módosítására
(254. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

32. Javaslat a Garay János Gimnázium alapító okiratának módosítására
(255. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

33. Pályázat a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre
(256. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

34. Javaslat magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére
(258. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

35. Tengelic Község Önkormányzatának a központi ügyeleti társulásból történő kilépése
(247. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

36. A IX. számú felnőtt háziorvosi körzet asszisztensnőjének közalkalmazotti státuszban történő alkalmazása
(242. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

37. Javaslat fogászati szolgálat ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés jóváhagyására
(245. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

38. Javaslat a Szekszárdi Rendőrkapitányság támogatására
(261. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

39. A Lisztesvölgyi lőtér ingatlanhasználati szerződése
(251. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

40. Javaslat a folyószámlahitel szerződés meghosszabbítására
(282. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

41. A Mentálhigiénés Műhely 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a vele kötött ellátási szerződés meghosszabbítása
(244. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

42. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(268. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

43. Javaslat pályázat benyújtására az 1.számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére a DDOP-3.1.2-12 Nevelési intézmények fejlesztése című pályázati konstrukció keretében
(267. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

44. Javaslat a Városrehabilitáció és az Agóra projekt kapcsán az EU Önerő Alapra benyújtott kérelmek jóváhagyására
(262. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

45. Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” című pályázati projekt kapcsán a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-vel kötött megállapodás módosítására
(289. sz. előterjesztés)  (melléklet1)   (melléklet2)   (melléklet3)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

46. Javaslat társberuházói megállapodás jóváhagyására
(274. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

47. Javaslat a 3981/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítására
(275. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

48. Javaslat a melioráció közösségi létesítményeinek fejlesztésére irányuló beruházás önerejének biztosítására
(278. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

49. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2013. évi munkaterve
(241. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

50. Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
(259. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

51. Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft-vel kötött kölcsönszerződés módosítására
(287. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

52. Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására
(291. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

53. Javaslat a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001, "Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése ” c. projekt keretében tájékoztatással és nyilvánosság biztosításával
kapcsolatos feladatok ellátása” tárgyú megbízási szerződés jóváhagyására
(293. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

54. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(2012. III. negyedév)
(224. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

55. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(223. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

56. Kérdések, interpellációk

ZÁRT ÜLÉS:

57. Javaslat a Gyermeklánc Óvoda intézményvezetőjének megbízására
(257. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

58. A Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának lemondása
(240. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

59. Felhatalmazás ingatlan tulajdoni rendezésére
(260. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

Szekszárd, 2012. december 7.

 

További napirendi pont javaslat:

Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. likviditási helyzetének rendezésére
(294. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

Javaslat hulladékgazdálkodási társulási megállapodások jóváhagyására
(295. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester
 


Horváth István
polgármester


 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP