MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2012.09.28.

Szám: IV.52-14/2012.

 

M E G H Í V Ó


Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2012. szeptember 28-án (pénteken) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére

NAPIREND

1. Állásfoglalás a Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről
(188. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2. Beszámoló Szekszárd város helyi közlekedésének 2011. évi teljesítményi adatairól, javaslat a helyi közlekedés működésének támogatására
(202. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

3. Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról
(212. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(209. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. által kötött kölcsönszerződés módosítása
(198. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 18/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról ( tervezet)
(216. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 19/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(215. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

8. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 22/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(214. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

9. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról ( tervezet)
(217. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

10. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 47/2011. (VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(191. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

11. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól - I. forduló (tervezet)
(203. sz. előterjesztés) (melléklet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

12. Döntés településrendezési terv módosítása iránti kérelemről
(207. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13. Javaslat alapítványi pályázatok támogatására
(187. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

14. Javaslat a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására
(204. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

15. Városi fenntartású középiskolák 2013/2014. tanévi létszám- és profilmódosítási terve
(205. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

16. Döntés köznevelési intézmények jövőbeni működtetése kapcsán
(206. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17. Sióagárd Község Önkormányzatának részletfizetési kérelme
(201. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18. A XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelési idejének módosítása
(190. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19. Javaslat a TÁMOP-3.2.1.A-11/2 kódszámú, „Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása” című pályázaton való részvételre
(199. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20. Javaslat új üzemeltetési szerződés kötésére EH-SZER Kft-vel, a közvilágítás aktív elemeinek karbantartására 2012. május 01. és 2012. december 31. közötti időszakra vonatkozóan
(211. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21. Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 –„SZMJV csatornahálózatának bővítése” c. projekt keretében megvalósult szennyvízelvezető csatornák és átemelő berendezések üzemeltetési szerződés megkötésére
(213. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22. Javaslat a Cinka dűlői Csatár II. mellékág vízelvezető kiépítésére vonatkozó együttműködési megállapodás jóváhagyására
(200. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

23. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(208. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

24. Hozzájárulás telki szolgalmi jog földhivatali bejegyzéséhez
(196. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

25. Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi működésének tapasztalatairól
(152. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

26. Beszámoló a 2012. évi nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól
(189. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

27. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(2012. II. negyedév)
(194. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

28. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(193. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

29. Kérdések, interpellációk
- Ilosfai Gábor képviselő interpellációjára adott írásbeli válasz
(az írásbeli válasz később kerül kiküldésre)

ZÁRT ÜLÉS:

30. Felebbezés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 135/2012.(V.8.) GPB határozata ellen
(192. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

31. Javaslat gyermekvédelmi ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(197. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

 

Szekszárd, 2012. szeptember 21.


Horváth István
polgármester

 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP