MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2012.05.30.

Szám: IV.52-8/2012.

 

 
M E G H Í V Ó

 


Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2012. május 30-án (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

 

 NAPIREND

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2012. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(140. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(138. sz. előterjesztés)   (melléklet_1)   (melléklet_1A)   (melléklet_2)   (melléklet_3)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről ( tervezet )
(130. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2012. (….) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 26/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(121. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének..../2012. (…...) önkormányzati rendelete az önkormányzati rendeletekben található szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(129. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

6. Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(139. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

7. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására
(141. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

8. Településrendezési terv módosításának programja
(137. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9. A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
(124. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
(125. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11. A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
(126. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12. Javaslat a Tolnatáj Televízió Műsorszolgáltató Zrt-vel kötött megállapodás módosítására
(135. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13. Beszámoló a Városi Gyámhivatal tevékenységéről, valamint az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
(133. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14. Szakmai beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás biztosítására kötött feladat-ellátási megállapodás 2011. évi megvalósulásáról
(142. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

15. Beszámoló a Karitasz RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2011. évi tevékenységéről
(132. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

16. Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
(136. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(127. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18. Kérdések, interpellációk
- Kővári László képviselő interpellációjára adott írásbeli válasz
 


ZÁRT ÜLÉS:


19. Közterület használati engedély elleni fellebbezés felterjesztése
(128. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(134. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula elnök


Szekszárd, 2012. május 25.


Horváth István
polgármester

 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP