MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2012.04.27.

Szám: IV. 52-5/2012.


M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 27-én (pénteken) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

 

NAPIREND

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 20/2005.(X.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(97. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(104. sz. előterjesztés)  (mellékletek)
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (…..) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet)
(98. sz. előterjesztés)  (mellékletek) (kiegészítő melléklet) (könyvvizsgálói jelentés1) (könyvvizsgálói jelentés 2)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2012. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(99. sz. előterjesztés)  (mellékletek)  (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) módosításáról
(66. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

6. Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
(55. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 31/2011. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(92. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

8. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2012. (….) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkoló helyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(102. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

9. Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkájáról
(90. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10. Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi munkájáról
(91. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11. Beszámoló Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi munkájáról
(84. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2011. évi tapasztalatairól
(85. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2011. évi működéséről
(86. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás működésének 2011. évi tapasztalatairól
(87. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási intézményi társulásainak 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
(80. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16. Szekszárd Megyei Jogú Városban a fogorvosi alapellátás és az ahhoz kapcsolódó ügyeleti ellátás működtetésének felülvizsgálata
(62. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

17. Javaslat központi műhely szolgáltatásra vonatkozó megállapodások közös megegyezéssel történő megszüntetésére
(67. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

18. Javaslat a JASZLICE Családsegítő Közhasznú Alapítvánnyal kötött bérleti szerződés módosítására
(81. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

19. Javaslat a KT-Dinamic Nkft-vel kötött vállalkozási szerződések módosítására
(88. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

20. Önkormányzati nyilatkozat a Harkány, Üdülés u. 23. sz. alatti 1246/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
(89. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21. Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez
(Az előterjesztés a 2012. április 5-i ülésre kiküldésre került, lásd 73. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22. Javaslat a Sió- és Duna-menti Víziközmű Társulás társulási megállapodásának módosítására
(95. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

23. Javaslat a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat helyiséghasználatra vonatkozó kérelmére
(74. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

24. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítására
(103. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

25. Megállapodás egyes önkormányzati tulajdonban lévő gyermektáborok üzemeltetésére
(105. sz. előterjesztés)
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.
Előterjesztő: Horváth István polgármester

26. Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben
(79. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

27. Javaslat a Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza TÁMOP-3.2.13-12/1 kódszámú kiírásra vonatkozó pályázata benyújtásának támogatására
(93. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

28. Javaslat a TÁMOP 3.1.3-11/2 kódszámú „A természettudomány oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítására a közoktatásban” c. pályázaton történő részvételre
(100. sz. előterjesztés)
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.
Előterjesztő: Horváth István polgármester

29. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kedvezményezetti körbe vonása a Vis Nova pályázati projekt esetében
(96. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

30. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2012. I. negyedév)
(82. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

31. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(78. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

32. Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Sportkoncepciójának 2011. évi megvalósulásáról  (melléklet)

33. Kérdések, interpellációk

 

ZÁRT ÜLÉS:

34. Javaslat megyei díjak adományozására
(83. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

35. Javaslat „Szekszárd városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(94. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

36. Javaslat a Szekszárdi Családbarát Élmény és Starndfürdő üzemeltetésének szabályozására
(101. sz. előterjesztés)
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

Szekszárd, 2012. április 21.

Horváth István
polgármester

 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP