MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2012.04.05.

Szám: IV. 52-4/2012.

 

M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 5-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

 

NAPIREND

1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1996. (VI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(72. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

2.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(64. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

3.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 12/1994. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(61. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

4.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(65. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(63. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

6.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete az építményadóról (tervezet)
(75. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

7.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a telekadóról (tervezet)
(76. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

8.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről (tervezet)
(60. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

9.) Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására
(47. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

10.) Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről
(53. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11.) Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságának 2011. évi tevékenységéről
(54. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12.) Beszámoló az Önkormányzati Építészeti-Műszaki Tervtanács 2011. évi működéséről
(59. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

13.) Javaslat közcsatornára történő rákötés támogatására vonatkozó pályázat kiírására
(68. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14.) Javaslat a 2012. évi bizottsági keret felosztására
(50. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15.) Javaslat pályázat benyújtására a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz
(51. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16.) Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése számára az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című pályázat megvalósításának állásáról
(48. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17.) Javaslat a Babits Mihály Művelődési Ház és a Művészetek Háza épületegyüttes élőerős őrzése tárgyú megbízási szerződések fedezetének biztosítására
(58. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18.) Javaslat a Wunderland Óvoda alapító okiratának módosítására
(57. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

19.) Javaslat intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázaton való részvételre
(56. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

20.) Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez
(73. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21.) Javaslat a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat ifjúsági programjai részére helyiség biztosítására
(74. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

22.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(49. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

23.) Tájékoztatók:
- Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintéséről
- Tájékoztató a Civil Koncepció 2011. évi megvalósulásáról
- Tájékoztató vis maior pályázatok megvalósulásáról

24.) Kérdések, interpellációk

 

ZÁRT ÜLÉS:


25.) Javaslat az „Év Rendőre” kitüntető cím adományozására
(70. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

26.) Javaslat az „Év Tűzoltója” kitüntető cím adományozására
(71. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


Szekszárd, 2012. március 30.

 

Horváth István
polgármester

 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP