MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2012.03.01.

Szám: IV.52-3/2012.


M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 1-jén (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

NAPIREND

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(32. számú előterjesztés)  (mellékletek)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (…..) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (tervezet)
(31. sz. előterjesztés) (mellékletek)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. közötti időszakra szóló középtávú tervének elfogadására
(46. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(42. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012.(….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(36. sz. előterjesztés)  (1_melléklet)  (2_melléklet)  (3_melléklet)  (4_melléklet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 47/2011.(VII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(37. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

7. Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
(38. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

8. Javaslat az óvodák és általános iskolák 2012/2013. nevelési évi, illetve tanévi beíratási felhívásaira
(30. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

9. Javaslat az Állami Számvevőszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készült jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési terv jóváhagyására
(45. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10. Javaslat kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári feladat ellátásáról szóló megállapodás elfogadására
(34. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

11. Javaslat gyermekvédelmi szakellátás biztosítására feladat-ellátási megállapodás megkötésére
(35. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

12. Javaslat a Pécsi Egyházmegyei Hatóság vételár-hátralék rendezésével kapcsolatos szerződés jóváhagyására
(43. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13. „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” (KEOP- 1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002) c. pályázat önerejének biztosítása
(40. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14. Javaslat az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című pályázat megvalósításához kapcsolódó döntések meghozatalára
(39. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15. Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú pályázat végrehajtására létrehozott konzorcium együttműködési megállapodásának módosítására
(29. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16. „Megbízási szerződés SZMJV Önkormányzata és intézményei, továbbá a megjelölt gazdasági társaságai részére közbeszerzésekhez kapcsolódó tanácsadói, lebonyolítói, hivatalos közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredményének jóváhagyására
(44. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17. Beszámoló a 2011. évi rövidebb és hosszabb távú, valamint az „értékteremtő” közfoglalkoztatásra elnyert támogatás felhasználásáról, továbbá javaslat a 2012. évi közfoglalkoztatás finanszírozására fordítható decentralizált keret terhére kérelem benyújtására
(41. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(33. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19. Kérdések, interpellációk

 


Szekszárd, 2012. február 24.


Horváth István
polgármester


 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP