MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2012.02.02.

Szám: IV. 52-2/2012.


M E G H Í V Ó


Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 2-án (csütörtökön) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

 

NAPIREND

1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 21/2000. (XI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(15. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

2.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(10. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

3.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete a kéményseprő ipari szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 37/1996. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(19. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

4.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(24. sz. előterjesztés)
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(25. sz. előterjesztés)
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

6.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(a 313. sz. előterjesztés a 2011. december 15-i ülés anyagával kiküldésre került, a módosított melléklet később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

7.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(14. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

8.) Javaslat a „JASZLICE” Családsegítő Közhasznú Alapítvánnyal kötendő bérleti szerződés jóváhagyására
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
(9. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

9.) Javaslat az Újra Dolgozni Tolnában Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötésére
(8. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

10.) Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi előzetes beszerzési tervének jóváhagyására
(13. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11.) Javaslat keretszerződés kötésre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és üzemeltetésében lévő csapadékgyűjtő és –elvezető rendszer jókarba helyezése vonatkozásában a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft-vel
(17. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12.) Javaslat a szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítésére c. TIOP-3.4.2- 11/1 pályázat benyújtására
(20. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13.) Javaslat a „Hajléktalan Gondozási Központ” korszerűsítésére c. TIOP-3.4.2-11/1 pályázat benyújtására
(21. sz. előterjesztés)  (kiegészítés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14.) Javaslat a „Szekszárd Kadarka utcai Idősek Otthonának korszerűsítésére” c. TIOP 3.4. 2-11/1 c. pályázat benyújtására
(22. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15.) Javaslat A Keresztény Nevelésért Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás felbontására
(18. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16.) Javaslat a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány megszüntetésére
(7. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17.) Tulajdonosi nyilatkozat a Szekszárdi Ipari Park úthálózat 3646/9 és 6008/36 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekhatár rendezés átvezetéséhez
(12. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18.) Javaslat önkormányzati bérlakás biztosítására, valamint lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(3. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2012. évi teljesítménykövetelmények meghatározásához szükséges kiemelt célok megállapítására
(5. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

20.) Javaslat önkormányzati intézményvezetők 2012. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására
(16. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(2011. IV. negyedév)
(6. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(4. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

23.) Tájékoztatók:

- Tájékoztató a közoktatási intézmények 2011. évi szakmai és tanügy-igazgatási ellenőrzésének tapasztalatairól
(tajekoztato1)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

24.) Kérdések, interpellációk

 

ZÁRT ÜLÉS:

25.) Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(11. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula elnök

26.) Javaslat a szőlőhegyi sportpálya hasznosítására
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


Szekszárd, 2012. január 27.

Horváth István
polgármester
 

 

További napirendi javaslat:


- Javaslat a 223/2011. (XI. 16.) szekszárdi öh. számú határozat módosítására
(23. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

- Javaslat a 2010. évi vis maior elszámolás maradványösszegének lemondására
(26. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

- Javaslat elővásárlási jog gyakorlásáról történő lemondásra
(Szekszárdi Garay Pince)
(27. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester
 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP