MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2011.12.15.

Szám: IV. 170-19/2011.

 

M E G H Í V Ó
 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. december 15-én (csütörtökön) 14 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

 

NAPIREND

1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011. (….) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 21/2000.(XI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(307. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

2.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011. (….) önkormányzati rendelete a kéményseprő ipari szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 37/1996. (XII.19.) Kgy. számú rendelet módosításáról (tervezet)
(320. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

3.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (….) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék - szippantott szennyvíz - összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról(tervezet)
(322. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

4.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (….) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről 34/2003.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról(tervezet)
(329. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011. (….) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(313. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

6.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011. (….) önkormányzati rendelete a helyi közutak közlekedési célú igénybevétele estén fizetendő díjak használatáról szóló 7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(312. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

7.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011. (….) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(310. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

8.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (……) önkormányzati rendelete az építményadóról (tervezet)
(319. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

9.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011. (….) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(308. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

10.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011. (….) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 26/2009.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(309. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

11.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 31/2011. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(326. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

12.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (….) önkormányzati rendelete a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról (tervezet )
(327. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

13.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ……/2011. (……) önkormányzati rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(321. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14.) Javaslat a vásári és piaci díjtételek módosítására (tervezet)
(325. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

15.) Javaslat magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére
(314. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

16.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi belső ellenőrzési terve
(317. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyző

17.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 257/2010. (XI.25.) szekszárdi öh. számú határozatának módosítása
(324. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

18.) Javaslat a volt „Szőlőhegyi óvoda” épületének bérbeadására
(318. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítása
(315. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20.) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. évi munkaterve
(311. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
(316. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22.) Kérdések, interpellációk

ZÁRT ÜLÉS:

23.) Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(323. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula elnök

24.) Javaslat a 23/9 és a 27/1 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére
(328. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

Szekszárd, 2011. december 9.

Horváth István
polgármester
 

 

További napirendi pont javaslat:


- Pályázat a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre
(330. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

- Javaslat a Sió és Dunamenti Víziközmű Társulás és a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. között kötendő kölcsönszerződés jóváhagyására
(332. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester


ZÁRT ÜLÉS:

- Javaslat részletfizetési megállapodás megkötésére Magyar Telekom Nyrt. –vel alépítménybérlet szolgáltatásának igénybevételére
(331. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP