MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2011.06.30.

Szám: IV. 170-8/2011.


M E G H Í V Ó


Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. június 30 – án 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

Napirend előtt bejelentés a Szekszárd Sport u. 1. szám alatti 3802 hrsz-ú volt „Dózsa-pálya” önkormányzati tulajdonba adásáról.


NAPIREND:

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…..) önkormányzati rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről szóló 2/2002. (III.6.) önkormányzati rendelet módosítása (tervezet)
(163. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…..) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról (tervezet)
(141. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…..) önkormányzati rendelete a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 11/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(150. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011. (…) önkormányzati rendelete a vásárok és piacok tartásáról (tervezet)
(178. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…..) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint a sajátos helyzet meghatározásáról szóló 28/2007.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(164. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…..) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(155. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosítása (tervezet)
(154. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

8. Beszámoló a KT-Dinamic Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységéről
(174. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9. Beszámoló a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2010. évi tevékenységéről
(175. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10. Beszámoló az Ipari Park Kft. 2010. évi tevékenységéről
(182. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

11. Szekszárd város Aranykönyve 2010.
(177. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

12. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények 2011/2012. tanévi osztályaira, csoportjaira
(161. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13. Javaslat közoktatási intézmények fenntartására kötött társulási megállapodások módosítására
(159. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak módosítására
(160. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

15. Megállapodás Tolna Város Önkormányzatával közoktatási feladat ellátására
(162. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16. A Garay János Általános Iskola és AMI, illetve a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány között létrejövő bérleti szerződés jóváhagyása
(167. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

17. A nevelési és oktatási intézmények, valamint a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat között létrejövő feladat-ellátási megállapodások jóváhagyása
(172. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

18. Javaslat közoktatási, és szakszolgálati feladatok ellátására kötött feladat-ellátási megállapodások módosítására
(168. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19. Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozására
(169. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

20. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(170. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21. Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” c. pályázathoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére
(165. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22. Beszámoló a Hevesy György Természettudományos Projekt (TÁMOP-3.1.3.-10/2-2010-0011) pályázatról, javaslat a pályázat megvalósításához szükséges technikai álláshelyek biztosítására
(166. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

23. Javaslat a Gyermeklánc Óvoda tornaszobával történő bővítésére
(152. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

24. Döntés a Várköz - Szent László utca öszekötő út megépítése céljából kisajátítási eljárás megindítására
(173. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

25. Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítésére, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” elnevezésű (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062) pályázatra forrás biztosítására
(156. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

26. Javaslat a folyószámlahitel szerződés meghosszabbítására
(180. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

27. Javaslat telek kiegészítés jóváhagyására
(179. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök

28. Az EU önerő alapra pályázat benyújtása
(181. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

29. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
(157. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

30. Interpellációk, kérdések


ZÁRT ÜLÉS:


31. Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(171. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

32. Javaslat kitüntető díjak adományozására
(158. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

Szekszárd, 2011. június 24.


Horváth István
polgármester
 

További napirendi javaslat:

- A Szekszárdi Strand- és élményfürdő tervezésére és kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés módosítása
(183. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

- A Szekszárdi Strand- és élményfürdő kivitelezésével kapcsolatos vállalkozási szerződés jóváhagyása
(184. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

- A Szekszárdi Strand- és élményfürdő kivitelezésére vonatkozó engedményezési szerződések alapján járó kifizetések engedélyezése
(185. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP