MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2011.04.28.

 Szám: IV. 170-4/2011.


M E G H Í V Ó

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 28-án 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.


NAPIREND:

1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (…..) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
(110. számú előterjesztés)  (mellékletek)  (civil támogatás melléklet)  (kiegészítő melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (…..) önkormányzati rendelete a helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal való rendelkezés és gazdálkodás szabályairól szóló 31/1995. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(98. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

3.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (…..) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(77. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

4.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név használatáról (tervezet)
(47. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (…..) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról szóló 23/2003. (XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(100. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

6.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (….) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről (tervezet)
(116. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

7.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (…..) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1996. (VI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
(103. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

8.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat ügykörébe tartozó adóügyi feladatokat ellátó dolgozók érdekeltségi rendszeréről szóló 21/1996. (VI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
(101. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

9.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a Vagyongazdálkodási alapról szóló 37/2008. (XII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(113. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

10.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 6/2009. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(112. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

11.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről szóló 10/2002.(VII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(79. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

12.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a zöldfelület-gazdálkodásról (tervezet) II. forduló
(111. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

13.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról (tervezet)
(105. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

14.) Javaslat a TIOP-1.1.1.-07/1 kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására
(83. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

15.) Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010-2014. évekre vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadására
(81. számú előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16.) Javaslat a Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok 2011. évi Munkatervének elfogadására
(93. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Kálmán Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok

17.) Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról
(60. számú előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18.) Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról
(61. számú előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19.) Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2010. évi tevékenységéről
(41. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20.) Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságának 2010. évi tevékenységéről
(42. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21.) Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2010. évi tapasztalatairól
(94. számú előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22.) Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás működésének 2010. évi tapasztalatairól
(95. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

23.) Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás működésének 2010. évi tapasztalatairól
(96. számú előterjesztés)
Előterjesztés: Horváth István polgármester

24.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási társulásainak 2010. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
(102. számú előterjesztés)
Előterjesztés: Horváth István polgármester

25.) Közterületek elnevezése
(48. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

26.) Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben
(59. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke

27.) Javaslat az Adj esélyt az elesetteknek! – Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése című, TIOP-3.4.2.-08/1-2008-0090 azonosító számú pályázathoz többletforrás biztosítására
(80. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

28.) Pályázati felhívás a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatói állásának betöltésére
(64. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

29.) Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának működésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c. (ÁROP-1.A.2/B-2008-0006) pályázat lezárásáról
(99. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

30.) Fenntartói hozzájárulás a Gyermeklánc Óvoda tornaszoba bővítéséhez
(20. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

31.) Állásfoglalás megyei önkormányzati, gyógypedagógiai feladatokat ellátó intézmény átszervezéséről
(91. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

32.) Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesület alapítása
(109. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

33.) Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamű kft. által kötendő vállalkozási szerződés tulajdonosi jóváhagyására
(114. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

34.) Javaslat az OLLÉ program keretében megvalósuló beruházáshoz szükséges hitelkonstrukció elfogadásához
(115. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

35.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2011. I. negyedév)
(90. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

36.) Tájékoztatók:
- Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció 2010. évi eredményeinek áttekintéséről

37.) Interpellációk, kérdések

További napirend:

- Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére
(117. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
 


ZÁRT ÜLÉS:


38.) Javaslat a 2011. évi „Szekszárd Város Bora” cím odaítélésére
(104. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

39.) Javaslat megyei díjakra
(107. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

40.) Javaslat a kórházi felügyelő tanácsba az önkormányzat képviseletét ellátó tag delegálására
(92. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

41.) Szent László utcai pékség fejlesztése
(108. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke


Szekszárd, 2011. április 21.

 

Horváth István
polgármester

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP