MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2011.02.04.

Szám: IV. 170/2011.M E G H Í V Ó


Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. február 4-én (pénteken) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.


NAPIREND


1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ...../2011. (....) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(7. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

2.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ...../2011. (.....) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(8. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

3.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(12. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

4.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 12/2007. (IV.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(10. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
(13. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

6.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról
(21. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

7.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (……) önkormányzati rendelete a zajvédelemről (tervezet)
(25. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

8.) Beszámoló a Magyar Államkincstár 2010. évi ellenőrzésének tapasztalatairól
(18. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

9.) Javaslat a Cafetéria-juttatás összegének biztosítására a 2011. évi költségvetési rendeletben
(9. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

10.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2011. évi teljesítménykövetelmények meghatározásához szükséges kiemelt célok megállapítására
(17. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11.) Javaslat az önkormányzati intézményvezetők 2011. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására
(2. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12.) Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanáccsal kötendő megállapodás
(6. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13.) Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Előzetes Beszerzési tervének jóváhagyására
(3. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

14.) Javaslat gyermekvédelmi szakellátásra egyedi megállapodások megkötésére
(23. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15.) Javaslat közoktatási, művelődési és sport intézmények alapító okiratainak módosítására
(16. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

16.) Javaslat szociális intézmények alapító okiratának módosítására
(11. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

17.) Javaslat szociális intézményfenntartó társulások társulási megállapodásainak módosítására
(14. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

18.) Palánki úti körforgalom kialakítása tárgyában a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által kiírt pályázat benyújtásának jóváhagyása
(24. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19.) Okmányiroda felújításának tárgyában a Műemléki és Régészeti Szakmai
Kollégium által kiírt pályázat benyújtásának jóváhagyása
(22. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20.) Javaslat képviselő delegálására a Wunderland Óvodában működő óvodaszékbe
(4. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21.) Javaslat a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására
(19. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22.) Fenntartói hozzájárulás a Gyermeklánc Óvoda tornaszobájának bővítéséhez
(20. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

23.) Javaslat a Német Színház lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítására
(1. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

24.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(5. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

25.) Tájékoztatók:
- Tájékoztató a Garay János Általános Iskola 2010. évi szakmai és tanügy-igazgatási ellenőrzésének tapasztalatairól   (melléklet)

26.) Interpellációk, kérdések

 

ZÁRT ÜLÉS:


27.) Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(15. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

 

Szekszárd, 2011. január 28.

 


Horváth István
polgármester
 

 

További napirendi pontok:

- Javaslat helyi tömegközlekedési menetrend módosítására
(26. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

- Javaslat Ideiglenes Bizottság létrehozására
(27. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP