MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2010.12.16.

 
Szám: IV.144-15/2010.


M E G H Í V Ó


Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16-án (csütörtökön) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.


NAPIREND

 

1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendeletek normaszövegének, és az azokhoz kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról
(261. számú előterjesztés)   (1. melléklet)   (2. melléklet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

2./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) önkormányzati rendelete a vállalkozók kommunális adójáról szóló 25/2009. (XII. 22.) szekszárdi ör. hatályon kívül helyezéséről (t e r v e z e t)
(263. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

3./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) önkormányzati rendelete a kéményseprő ipari szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 37/1996. (XII.19.) Kgy. számú rendelet módosításáról (tervezet)
(277. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

4./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) önkormányzati rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. (XII.19.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a közszolgáltatási szerződés módosítására
(275. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
(274. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

6./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak használatáról szóló 7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(276. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

7./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.) rendelet módosításáról
(269. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

8./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által alkotott helyi rendeletek felülvizsgálati ütemterve
(285. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

9./ Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. évi munkaterve
(267. számú előterjesztés)
Előadó: Horváth István polgármester

10./ A Mentálhigiénés Műhely 2010. évi beszámolója és 2011. évi ellátási szerződésének meghosszabbítása
(272. előterjesztés)
Előadó: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

11./ Beszámoló a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2009. évi tevékenységéről
(273. előterjesztés)
Előadó: dr. Főfai Klára hivatalvezető

12./ Beszámoló „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének 2010. évi, 2006-2009. évekre kiterjedő ellenőrzésére” tárgyú intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról
(268. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

13./ Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzat (ügyrend és munkarend) módosítása
(281. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

14./ A Költségvetési Elszámoló Szervezet Átalakító Okiratának jóváhagyása
(265. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

15./ A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
(266. előterjesztés) (kiegészítés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

16./ Javaslat pályázat benyújtására „A kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása Szekszárdon” címmel a „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” (KEOP-2009-6.2.0.A)” c. pályázati konstrukcióra
(278. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17./ Javaslat „intézményi takarítási feladatok” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
(279. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István igazgatóság vezető

18./ Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(280. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi belső ellenőrzési terve
(284. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

20./ Javaslat az energiagazdálkodást érintő Állami Számvevőszéki vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtására
(282. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

21./ A Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
(262. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22./ A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
(264. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

23./ Tájékoztatók:
- Az ALFA-NOVA Energetikai Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Kft. tájékoztatása a 2011. évi távhőszolgáltatási díjakról


ZÁRT ÜLÉS:


24./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata aljegyzői állására beérkezett pályázatok elbírálása
(283. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

25./ Szociális és gyermekjóléti ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása
(271. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

 

 

Szekszárd, 2010. december 9.

 


Horváth István
polgármester

 

 További napirendi pontok:

Tolnatáj Televízió támogatási kérelme
(286. számú előterjesztés)

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP