MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2010.11.25.

Szám: IV.144-14/2010.


M E G H Í V ÓSzekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. november 25-én (csütörtökön) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.


NAPIREND


1./ Beszámoló a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi gazdálkodásáról
(248. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(246. számú előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011-2013. évi költségvetési koncepciója
(249. számú előterjesztés)   Mellékletek:  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

4./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet)
(247. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5./ Javaslat az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására
(252. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

6./ Javaslat képviselők delegálására a működő óvoda-és iskolaszékekbe
(241. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

7./ Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum tagjainak megválasztása
(238. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

8./ Javaslat felügyelőbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a 227-228/2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére
(237. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9./ Szekszárd Város Egészségfejlesztési Terve
(235. számú előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

10./ Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
(239. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11./ Erdős-Mátis Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság kérelme
(250. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

12./ Javaslat víziközmű társulat szervezésére
(255. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

13./ Javaslat vis maior pályázatokkal kapcsolatos közgyűlési döntések módosítására
(256. számú előterjesztés)  (mellékletek)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

14./ Javaslat az „Agóra Szekszárd – Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására
(242. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15./ Javaslat az „Adj esélyt az elesetteknek! _ Szekszárdi hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése” című, TIOP-3.4.2.-08/1-2008-0090 azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges saját forrás biztosítására
(244. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16./ Gemenc komplex turisztikai fejlesztése (DDOP-2.1.1/A-09-1f-2010-0009) c. pályázat módosítása
(236. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17./ Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatára
(254. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18./ Munkavédelmi és tűzbiztonsági feladatok átvétele a KESZ-től
(233. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Az előterjesztés a 2010. november 12-i ülésre kiküldésre került.)

19./ Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzati többségű tulajdonban lévő gazdasági társaságoktól
(251. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20./ Javaslat a vörösiszap-áradat károsultjainak megsegítésére
(253. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21./ Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(240. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22./ Interpellációk, kérdések


ZÁRT ÜLÉS:


23./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata aljegyzői állására beérkezett pályázatok elbírálása
(245. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

24./ Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(234. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető


Szekszárd, 2010. november 18.

Horváth István
polgármester
 

 

További napirendi javaslat:


- Javaslat az „Agóra Szekszárd – Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című pályázathoz kapcsolódó szolgáltatások Kbt. 2/A. § alapján történő megrendelésére
(257. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

- Javaslat a Települési Klímastratégia elfogadására
(258. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP