MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2010.06.24.

Szám: IV.144-5/2010.


M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 24-én (csütörtökön) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

 

Napirend előtt kerül sor a védőnői hálózat fennállásának 95. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezésre, és a védőnői szakmai kitüntetések átadására.


NAPIREND

1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási társulásainak 2009. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
(123. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2./ Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(122. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

3./ Javaslat az Állami Számvevőszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének 2010. évi, 2006-2009. évekre kiterjedő ellenőrzésére teendő intézkedésekre
(148. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4./ Javaslat a 185/2009. (VII.29.) szekszárdi öh. számú határozat módosítására
(144. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

5./ Javaslat a folyószámlahitel szerződés meghosszabbítására
(146. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

6./ Piac üzemeltetése
(127. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

7./ VI. Számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos közgyűlési döntések meghozatala
(130. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

8./ Erdős-Mátis Bt. kérelme
(131. számú előterjesztés) (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9./ Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. ügyvezetője részére az alapító okirattól eltérő mértékű kötelezettségvállalásra
(140. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10./ Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetője részére az alapító okirattól eltérő mértékű kötelezettségvállalásra
(149. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

11./ Javaslat Csörge tó melletti magánterület önkormányzati tulajdonba vételére
(141. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12./ Javaslat vis maior pályázat benyújtására
(147. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

13./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
(138. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

14./ Javaslat az 1. Számú Óvoda Kindergarten alapító okiratának módosítására
(112. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

15./ Szekszárd Város Aranykönyve 2009.
(129. számú előterjesztés) (melléklet)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

16./ Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása
(136. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

17./ A 2. Számú Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
(137. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

18./ Feladatellátási megállapodások közoktatási és szakszolgálati feladatok ellátására
(139. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

19./ Javaslat a közoktatási intézmények 2010-2011. tanévi osztályaira, csoportjaira
(133. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20./ Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális és Közművelődési Stratégiája és Operatív programja
(128. számú előterjesztés) (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21./ Javaslat a Négy Évszak Waldorf Pedagógiai Alapítvány támogatására
(143. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

22./ Javaslat a „PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosuláshoz (PANNON EGTC) alapító tagként történő csatlakozásra
(125. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

23./ Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(126. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

24./ Interpellációk, kérdések


ZÁRT ÜLÉS:


25./ Javaslat magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat elbírálására
(132. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

26./ Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása
(142. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

27./ Gemenc Autócentrum Kft. és a Dunapentautó Kft. kérelme
(135. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 28./ Javaslat kitüntető díjak adományozására
(134. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

Szekszárd, 2010. június 17.

 

Horváth István
polgármester
 

 

- Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2010. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(150. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

- Műfüves labdarúgó pályák és műanyag borítású atlétikai pálya projekt I. üteméhez kapcsolódó hitelkérelem módosítása
(152. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
 

- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 34/2003. (XII. 19.) szekszárdi ör. módosításáról (T E R V E Z ET)
(155. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző
 

zárt ülés:

- A Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium konzorciumi szerződéséből eredő kötelezettségek Tab Város Önkormányzata általi megsértése miatt várható következmények és alkalmazható szankciók
(151. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

- Transcomp Bt. kérelme
(153. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP