MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2010.04.29.

Szám: IV.144-3/2010.

M E G H Í V Ó

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. április 29-én (csütörtökön) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

 

NAPIREND

 

1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010.(…) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(90. számú előterjesztés)  (mellékletei) (kiegészítő melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) önkormányzati rendelete a az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(92. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

3./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2010. (….) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(88. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

4./ Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2009. évi tevékenységéről
(84. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

5./ Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságának 2009. évi tevékenységéről
(86. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

6./ Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága eszközbeszerzési pályázatának benyújtására
(87. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

7./ Beszámoló az Állami Számvevőszék ellenőrzésének tapasztalatairól
(91. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

8./ Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi munkájáról
(68. számú előterjesztés - melléklet1 - melléklet2)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9./ Beszámoló a Tolna Megyei Fejlesztési Tanács 2009. évi munkájáról
(69. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10./ Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2009. évi tapasztalatairól
(62. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

11./ Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás működésének 2009. évi tapasztalatairól
(63. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

12./ Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás működésének 2009. évi tapasztalatairól
(64. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

13./ Közoktatási intézmények fenntartásáról szóló társulási megállapodások felülvizsgálata
(81. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14./ A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata
(82. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

15./ A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata
(83. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

16./ Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi, valamint nemzetközi kapcsolatainak 2009. évi alakulásáról
(85. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17./ Közgyűlési hozzájárulás háziorvosi szolgálat ellátására kötött feladatellátási szerződés feltételhez kötött felmondására
(80. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18./ Javaslat a Wosinszky Mór Megyei Múzeummal régészeti feltárásra kötendő szerződés-tervezet jóváhagyására
(93. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19./ Szekszárd Megyei Szolgáltatásfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata
(65. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

20./ Közterületek elnevezése
(89. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21./ Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi közbeszerzési tervének módosítására
(79. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22./ Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának megalkotására, valamint a takarékosabb működés előmozdítása érdekében szükséges közgyűlési döntések meghozatalára
(73. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

23./ Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésének és Intézkedési Tervének elfogadására
(76. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

24./ Javaslat a TÁMOP 3-1-3 a természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban című pályázaton való részvételre
(77. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

25./ Javaslat a közcsatornára történő rákötések 2010. évi támogatására
(78. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Szeleczki József igazgatóság vezető

26./ Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben
(72. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szántó Polixéna a Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke

27./ Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(67. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

28./ Tájékoztatók:
– Pénzügyi Bizottság tájékoztatója az önkormányzat gazdasági helyzetéről
tájékoztató2
– Tájékoztató az Ifjúsági koncepció 2009. évi eredményeinek áttekintéséről
tájékoztató1

29./ Interpellációk, kérdések


ZÁRT ÜLÉS:


30./ Szociális ügyekben benyújtott fellebbezések
(66. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

31./ Javaslat megyei díjak adományozására
(74. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

32./ Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(71. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

33./ Javaslat „Szekszárd városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(75. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

34./ Javaslat a 23/8 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
(94. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


Szekszárd, 2010. április 22.

 

Horváth István
polgármester

 

Delegálás a Gemenc Volán Zrt. helyi közlekedés alvállalkozásba adása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás bíráló bizottságába
(95. számú előterjesztés)

Zárt ülés:

Köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló jogszabály értelmében szükséges személyi kérdések meghozatala
(96. számú előterjesztés)

 

Jogosultak részére az anyagok letölthetők ITT...

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP