MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2010.02.04.

Szám: IV.144/2010.

M E G H Í V Ó

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. február 4-én (csütörtökön) 900 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

 

NAPIREND

 

1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (…) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) KT. számú rendelet módosításáról (tervezet)
(12. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

2./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(271. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző
(Az előterjesztés a 2009. december 17-i ülésre kiküldésre került.)

3./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2010. (….) rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(16. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

4./ Beszámoló a Magyar Államkincstár ellenőrzésének tapasztalatairól
(19. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

5./ Beszámoló a 2009. évi közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról
(21. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

6./ Javaslat a 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására
(20. számú előterjesztés - melléklet1 - melléklet2)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

7./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2010. évi teljesítménykövetelmények meghatározásához szükséges kiemelt célok megállapítására
(6. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

8./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 2010. évi teljesítménykövetelményei alapját képező kiemelt célok meghatározása
(10. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9./ Javaslat önkormányzati intézményvezetők 2010. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására
(9. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10./ Javaslat Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa Program szekszárdi rendezvényeinek támogatására
(8. számú előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

11./ Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi előzetes beszerzési tervére
(1. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

12./ A közoktatási intézmények 2009. évi szakmai és tanügy-igazgatási ellenőrzésének tapasztalatai
(2. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szántó Polixéna a Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke

13./ Csatlakozás Tolna Megye Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési tervéhez
(3. számú előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14./ Javaslat a Német Színház lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítására
(5. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15./ Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Felügyelő Tanácsába történő delegálásra
(4. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16./ Javaslat Betegápolási Alapítvány támogatására
(7. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szántó Polixéna a Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke

17./ Javaslat az „Adj esélyt az elesetteknek! – Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése” című TIOP – 3.4.2. – 08/1-2008-0090 azonosító számú pályázat támogatási szerződésének megkötésére
(11. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18./ Javaslat a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-vel KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001 pályázati program keretében kötendő megbízási szerződés jóváhagyására
(14. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19./ Közrend és közbiztonság erősítése érdekében településőrök alkalmazása
(15. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

20./ Javaslat az Okmányiroda tetőfelújítása tárgyában saját forrás biztosítására
(18. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21./ Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(13. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22./ Interpellációk, kérdések


ZÁRT ÜLÉS:


23./ Szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása
(17. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető


Szekszárd, 2010. január 28.


Horváth István
polgármester

 

Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
(22. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. ügyvezetője részére az alapító okirattól eltérő mértékű kötelezettségvállalásra
(23. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

Projektmenedzser alkalmazása a TÁMOP-3.2.3-08/2-2009.-0003 pályázati program keretében
(24. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző
 
Javaslat a szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet módosításának előkészítésére
(25. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

Javaslat bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázat benyújtására
(26. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Szeleczki József igazgatóság vezető

 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP