MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2009.12.17.

Szám: IV.77-32/2009.

M E G H Í V Ó

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. december 17-én (csütörtökön) 900 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

- Napirend előtt sor kerül azon 60. évet betöltött és kerek évfordulós polgárok köszöntésére, akik kiemelkedő szerepet töltöttek be városunk életében és életművükkel jelentősen hozzájárultak a szellemi, kulturális, gazdasági közjó gazdagításához.

- Javaslat az UNICEF „20 év – 20 nap” gyermekjogi hónapjához történő csatlakozásra

NAPIREND


1./ Tájékoztató a költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának …./2009. (….) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 5/2009. (III.4.) szekszárdi ör. módosításáról
(Tájékoztató, 268. sz. előterjesztés, mellékletek)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója
(238. sz. előterjesztés, I. sz. melléklet, II. sz. melléklet, III. sz. melléklet, IV. sz. melléklet, V. sz. melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3./ Javaslat a Cafeteria-juttatás összegének biztosítására a 2010. évi költségvetési rendeletben
(265. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

4./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009. (….) rendelete a vállalkozók kommunális adójáról (tervezet)
(259. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

5./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009. (….) rendelete a helyi iparűzési adóról (tervezet)
(260. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

6./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009. (….) rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 12/1994. (IV.1.) KT. rendelet módosításáról (tervezet)
(266. sz. előterjesztés,  2. sz. melléklet, 3. sz. melléklet, 4. sz. melléklet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

7./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009. (….) rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 37/1996. (XII.19.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet), illetve javaslat a közszolgáltatást ellátó szervezet kijelölésére
(255. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

8./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009. (….) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 34/2003. (XII.19.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(264. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

9./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009. (…..) rendelete a települési folyékony hulladék, szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997. (I.30.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet)
(267. sz. előterjesztés, 2. sz. melléklet, 3. sz. melléklet, 4. sz. melléklet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

10./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2009. (….) rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. ((XII.19.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet)
(239. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

11./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2009. (….) rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(240. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

12./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009. (….) rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(241. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

13./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009. (….) rendelete a helyi közutak nem közeledési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak használatáról szóló 7/2008. (II.6.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(246. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

14./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009. (….) rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(271. sz. előterjesztés, melléklet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

15./ Javaslat a 2010. évi munkaterv elfogadására
(247. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16./ Mentálhigiénés Műhely 2009. évi szakmai beszámolója
(256. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

17./ Javaslat a Mentálhigiénés Műhely ellátási szerződésének meghosszabbítására
(245. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István igazgatóság vezető,
Dr. Főfai Klára hivatalvezető

18./ Javaslat az 1848-as és a Trianon Emlékművek helyére, formai megjelenésére vonatkozó pályázati kiírásra
(270. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.

19./ Javaslat a 2009. évi Közbeszerzési Terv módosítására
(254. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

20./ Javaslat magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázati feltételek közzétételére
(250. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

21./ Előterjesztés bírósági ülnöki tevékenység megszüntetésére
(236. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

22./ Javaslat a Szociális Központ alapító okiratának módosítására
(248. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

23./ Javaslat pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötött feladatellátási megállapodás módosítására
(252. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

24./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő városi játszóterek, labdarúgópályáinak korszerűsítése, lengő hinták felújítása” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(258. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

25./ Javaslat klímakoordinátori feladatok ellátására
(261. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság elnöke

26./ Szekszárdi távhőszolgáltatás fejlesztése
(262. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

27./ Javaslat a közétkeztetési rendszer átalakítására
(263. sz. előterjesztés, 1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet, .3. sz. melléklet, 4. sz. melléklet)
Előterjesztő: Dr. Balás Ákos a Felügyelő Bizottság elnöke

28./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(244. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

29./ Tájékoztatók:
- Tájékoztató a német kisebbségi oktatás – nevelés helyzetéről
1. sz. tájékoztató
 

30./ Interpellációk, kérdések:
- MSZP Frakció interpellációjára adott válasz
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)


ZÁRT ÜLÉS:


31./ Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetői állásának betöltésére kiírt pályázat elbírálására
(243. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

32./ Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állásának betöltésére kiírt pályázat elbírálására
(242. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

33./ Javaslat „Szekszárd Városért a Művészet erejével” elismerő cím adományozására
(237. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

34./ Javaslat szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(257. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

 

 

Szekszárd, 2009. december 10.

 


Horváth István
polgármester

 

 

 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP