Szekszárd - a jövő városa

Szabadidő | Közügyek | Gazdaság MAGYAR | DEUTSCH | ENGLISH

Menü

Választások Önkormányzat Működésmód Választókerületek Önkormányzati választások Testület Fogadóórák Közgyűlések Hatályos önkormányzati rendeletek (egységes szerkezetben) Közgyűlés bizottságai Bizottsági ülések Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság Közbiztonsági Tanácsadó Testület Társulások Szabályzatok Polgármesteri Hivatal Digitális ügyfélszolgálat Adózás, E-ügyintézés Közzététel Általános információk _Pályázatok_ Támogatások Állás Hirdetmények Dokumentumtár

Közbiztonsági Tanácsadó Testület

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat közbiztonsággal kapcsolatos feladatai ellátásának segítésére Közbiztonsági Tanácsadó Testületet hozott létre.

A testület elnöke
Ferencz Zoltán József önkormányzati képviselő

A testület tagjai
Kővári László önkormányzati képviselő
dr. Pilisi Gábor c. r. ezredes, rendőrkapitány
Kovács Béla vállalkozó
Máté Péter önkormányzati tanácsadó
Balogh László Szőlő-szem Civil Bűnmegelőzési Egyesület elnöke
Karaszi Péter Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője
Sikabonyi Péter
Himpli Gábor

A testület feladatai

  1. Véleményezi a Városi Rendőrkapitányság, valamint a Katasztrófavédelmi Igazgatóság éves beszámolóját.
  2. Véleményezi a városi térfigyelő kamerarendszer működését, javaslatot tesz kamerák elhelyezésére vagy áthelyezésére.
  3. Állást foglal a közbiztonság helyi feladatainak megoldásában, közlekedésbiztonsági ügyekben.
  4. Figyelemmel kíséri a város közbiztonsági helyzetét. Elemzi a folyamatosan változó közbiztonsági viszonyokat, kidolgozza, illetve véleményezi a közbiztonsági stratégiákat, aktualizálja a rövidtávú célokat.
  5. Kapcsolatot tart a Városi Rendőrkapitánysággal, Polgárőrséggel, a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a Büntetésvégrehajtási Intézettel, a rend- és közbiztonság védelmére létrejött, a városban működő civil szervezetekkel bűnmegelőzési, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági, tűzvédelmi és katasztrófavédelmi feladatokban, és szükség szerint egyeztet a döntéseket megelőzően.
  6. A bűnmegelőzési, közbiztonsági közlekedésbiztonsági feladatok érdekében felveszi a kapcsolatot a közbiztonsági tevékenységet folytató vagyonvédelmi cégekkel, valamint közbiztonsági civilszervezetekkel, annak érdekében, hogy feladataikat hatékonyan tudják gyakorolni. közreműködik a társadalmi bűnmegelőzést és a közbiztonságot segítő társadalmi szervek és a városi rendőrkapitányság, valamint az önkormányzat együttműködésének koordinálásában és
  7. Folyamatosan figyelemmel kíséri a közbiztonsági koncepció végrehajtását és javaslatot tesz a feladatok ellátására.
  8. Figyelemmel kíséri a lakossági igényeket a közbiztonság területén.


A testület ügyrendje  

Ülések

   2018   2017   2016   
         
Normál oldal MarkCon 2008