MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062

Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése

A pályázat hosszú távú célja, hogy növelje a szennyvíz csatornával ellátott lakosok számát, ezáltal csökkentse a közműolló nagyságát és, hogy a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap kezelését megvalósító komposztáló telep kiépítésével nemzeti szinten növelje a hasznosításra kerülő hulladékok arányát. A projekt direkt célja, hogy a csatornahálózat bővítésével javítsa a szekszárdi kommunális szennyvíztisztító kihasználtságát, ezáltal csökkentse a fajlagos üzemeltetési költségeket és, hogy a településfejlesztési tervek végrehajtásához biztosítsa az újabb építési engedélyek kiadásához elengedhetetlen közművet. Az önkormányzatnak a komposztáló egység kiépítésével a környezet terhelésének és az üzemeletetési költségek csökkentése a célja. A 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint a város közigazgatási területe felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, valamint a 27/2006. Korm.rendelet szerint nitrátérzékeny, az ivóvíz bázis pedig kimutatottan szennyezett. A projekt szükségszerűségét indokolja, hogy az Önkormányzatnak nincsen olyan pénzügyi és jogszabályi eszköze, mely olyan kényszerintézkedésekre jogosítja fel, mely segítségével rákényszeríthetné a lakosságot a derítők zárttá tételére. Ennél fogva az egyetlen lehetséges megoldás a csatornázatlan területek csatornázása. A városi szennyvíztisztítóban keletkező kommunális szennyvíziszap részben helyben komposztálásra, részben kiszállítva injektálásos elhelyezésre kerül. Az injektálásos iszapelhelyezés módszere lefutóban van, a közeli jövőben az iszap ily módon történő ártalmatlanítására nem lesz lehetőség a továbbiakban. A település vonzáskörzetében sajnos egyéb elhelyezési vagy ártalmatlanítási lehetőség nincsen, ezért mindenképp megoldást kell keresni a keletkező szennyvíziszap környezetbarát ártalommentes elhelyezésére vagy hasznosítására. A pályázó tőkeerőssége sajnos nem teszi lehetővé, hogy a beruházást saját erőből végrehajtsa, ezért pályázati támogatásból kívánja megvalósítani a szükséges fejlesztéseket. A projekt elsődleges célcsoportja Szekszárd lakossága, de közvetett célcsoportjai a beruházás hatásterületén érintett környezeti elemek, a településre látogató turisták. A projekt megvalósítása esetén 8686 fm gerinc csatorna kiépítésével lehet az 540 db rákötési lehetőséget, azaz 192,9 m3/d nap szennyvíz-mennyiség elvezetését biztosítani. Az így fejlesztett csatornahálózat üzemeltetéséhez új csatornatisztító jármű beszerzését kell előirányozni. A szennyvíziszap kezelésére csurgalékvíz elvezetéssel kiegészített iszaptározó, bekeverő és komposztáló terek kerülnek megépítésre. A komposztáláshoz szükséges homlokrakodó, komposztforgató, billenőplatós teherautó, bálabontó-aprító, nyesedék-aprító berendezés és hídmérleg beszerzésének előirányozása.

Projekthonlap: http://www.szekszard-szennyviz.hu/site/

Aloldal: http://www.szekszard.hu/palyazatok/nyertes_eus_palyazatok_2009/szennyviz

Szerződések:

MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP