Szekszárd - a jövő városa

Szabadidő | Közügyek | Gazdaság MAGYAR | DEUTSCH | ENGLISH

Menü

Választás 2014 Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Digitális ügyfélszolgálat Adózás, E-ügyintézés Közzététel Általános információk VIS NOVA pályázat Pályázatok Állás Hirdetmények Dokumentumtár

„Az ÉN városom 50 év múlva!”

 

Szekszárd MJV Önkormányzata „Az ÉN városom 50 év múlva” címmel rajzpályázatot hirdet 3 és 14 év közötti gyermekek számára. A pályázatra olyan rajzokat várnak, amelyeken a gyerekek megmutatják, milyennek képzelik el Szekszárd városát 50 év múlva.
 

Pályázati kiírás: ►►►

 

FELHÍVÁS
ÓVODAI BEÍRATÁSRA

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2015.(II.26.) számú határozata alapján értesítjük a kedves Szülőket, hogy a 2015/2016. nevelési évre Szekszárd város óvodáiba a beíratás

2015. április 27-én (hétfő) 8.00-17.00 óráig

2015. április 28-án (kedd) 8.00-17.00 óráig

lesz.

Az óvodai beíratás helyszínei: ►►

Óvodai felvételi körzetek 2015: ►►
 

Tisztelt Szekszárdi Lakos!

Az új atomerőművi blokkok létesítésére létrehozott MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. Szekszárdon 2015 április 15-én 17 órakor lakossági fórumot tart.

Felhívás javaslattételre
Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzéshez
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szekszárd Város Aranykönyvéről szóló 14/2011.(IV.12) önkormányzati rendeletére hivatkozva  a következő módon és az itt jelzett határidőre várja a város polgárainak, közösségeinek, valamint intézményeinek, gazdasági és társadalmi és egyéb szervezeteinek javaslatait a 2014-es naptári év megörökítésre érdemes eseményeiről.

 
 
Tisztelt Szekszárdi Polgárok!
 
 
Örömmel értesítjük Önöket, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának  Szekszárd, Béla király tér 8. szám alatti épülete a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0206 pályázat keretében megújul.
 
Az intézmény energetikai korszerűsítési és felújítási munkálatai 2015. március 23. napjával megkezdődnek.
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a fenti időponttól a zavartalan ügyfélfogadás, ügyintézés menete érdekében Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az alábbi osztályokat, a jelzett időponttól, ideiglenesen a Szekszárd, Széchenyi u. 27-31. (volt Hungária biztosító), valamint a Garay tér 1-7. (volt Garay étterem) szám alatti ingatlanba költözteti.
 
Szekszárd, Széchenyi u. 27-31. (volt Hungária épület)
Költözés időpontja
Szervezeti egység neve
2015. március 10-11.
Városüzemeltetési és-fejlesztési Igazgatóság
2015. március 11.
Önkormányzati Osztály
2015. március 12.
Adó Osztály
2015. március 12.
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Osztály
2015. március 16-17.
Pénzügyi Osztály
2015. március 16-17.
Számviteli Osztály
2015. március 17.
Informatikai Osztály
2015. március 17.
Humán Osztály
2015. március 18.
Pályázati és Közbeszerzési Osztály
2015. március 19.
Jegyzői Titkárság
2015. március 19.
Polgármesteri Kabinet
 
 
 
Szekszárd, Garay tér 1. (volt Garay Étterem)
Költözés időpontja
Szervezeti egység neve
2015. március 10.
Közterület-felügyelet
2015. március 19.
Építési Osztály
 
 
Az Anyakönyvi Osztály továbbra is a Szekszárd, Bezerédj u. 2. sz. alatti épületben található meg.
  
A Humánszolgáltatási Igazgatóság továbbra is a Szekszárd, Vörösmarty u. 5. sz. alatti épületben található meg.
  
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának telefonos elérhetőségei nem változnak.
 
 
A Polgármesteri Hivatal felújításának, valamint az ideiglenes költözés időszakában felmerülő esetleges kellemetlenségekért megértésüket és türelmüket kérjük.
  
Célunk egy modern, ügyfélbarát hivatal kialakítása!
  
 
dr. Göttlinger István sk.
aljegyző
 
HIRDETMÉNY
BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban Bjt.) 216. § (2) bekezdése alapján a Köztársasági Elnök a 98/2015. (II. 11.) KE határozatával a bírósági ülnökök megválasztását a 2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

Ács Rezső Szekszárd MJV Polgármestere - csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag) által létrehozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos  programhoz - meghirdeti a helyi

„A legszebb konyhakertek” című programot/versenyt

A Katasztrófavédelem tájékoztatója a téli rendkívüli időjárással kapcsolatban


 Tájékoztató letöltése ►►

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft., mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet
Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló
„Ifjúsági rendezvények” – témakörben
mini-projektek támogatására.

 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft., mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet
Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló
„Sport” – témakörben
mini-projektek támogatására.

 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft., mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet
Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló
„Kultúra” – témakörben
mini-projektek támogatására.

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

Szekszárd közvilágításának energiafogyasztása
éves szinten a felére csökkenhet

2014. szeptember 25.-én „Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos átalakítása Szekszárd I-II.” című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 és 0239 azonosítószámú pályázatok keretében, Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatalában záró rendezvényt tartottak, amelyen részt vettek Szekszárd MJV képviselői, illetve a kivitelezést végző cég vezetői. A beruházás két pályázat keretében valósult meg. A munkálatok mindössze két hónap alatt zajlottak le és több mint 4000 db lámpatest kicserélésére került sor a városban. Mivel az önkormányzat feladata a településüzemeltetés, ezen belül a közvilágításról való gondoskodás is, a régi lámpatestek helyett, modern, energiatakarékos LED típusú lámpák felszerelését tette lehetővé a nyertes pályázat.
Szekszárd Megyei Jogú Város vezetése felismerte, a település közvilágításának költségei évről-évre tetemesebb terhet rónak a költségvetésre, ezért a város közigazgatási területének teljes közvilágítási hálózatát felülvizsgálta, korszerűsítési, továbbá energiahatékonysági koncepciót készített. A fejlesztés során városépítészeti és városfejlesztési szempontokat is figyelembe vettek. A fejlesztés célja mind az energiahatékonyság, mind pedig a közlekedésbiztonság
növelése volt. Szekszárd város infrastruktúrájának változásával, egyes utakon a forgalom növekedésével a régi nátriumlámpás, illetve kompakt fénycsöves közvilágítási megoldások elavultak. Szekszárdon a közvilágítás korszerűsítése 15 % -os önerővel, bruttó 112 milliós forinttal, valamint bruttó 637 millió forint Európai Uniós támogatással valósult meg. A beruházás során érintett területen 2014. szeptemberétől LED fényforrások üzemelnek, melyek segítségével, szakemberek szerint a megyeszékhely közvilágításának éves energiafogyasztása majd a felére csökken. A lámpatestek a gyártó által meghatározott várható élettartama mintegy 40 000 üzemóra. Az esetleges hibabejelentéseket a lakosság a www.kovika.hu internetes oldalon teheti meg, valamint telefonon jelezheti a polgármesteri hivatal energetikusa telefonszámán: 06/74/504-104.  

 

Tájékoztató
 A Veszélyhelyzeti Értesítési SZolgáltatásról 

(VÉSZ)


Szekszárd
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
2013-2015. évi költségvetésének koncepciója

FELHÍVÁS

A Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság felhívással él a szekszárdi magánszemélyek és szervezetek felé, hogy éljenek a települési értéktárba felvételre történő javaslattételi lehetőségükkel a településen fellelhető bármely szellemi vagy tárgyi, természeti, közösségi érték vagy termék vonatkozásában.

A nemzeti értékekre vonatkozó javaslatot a következő szakterületenkénti kategóriákban vár a bizottság: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás.

A javaslatokat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere részére a www.szekszard.hu honlapról letölthető adatlapon kell benyújtani.

Benyújtás módja:
1.) elektronikusan az ertektar@szekszard.hu email címre való megküldéssel
2.) postai úton a javaslat teljes anyagának elektronikus adathordozón való mellékletével egyetemben (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., 7100 Szekszárd, Pf. 83.)

A benyújtás határideje: folyamatos

További felvilágosítás: Dr. Bodor Adrienn, telefon: 06-74-504-126, e-mail: ertektar@szekszard.hu

Kérjük Önöket, legyenek aktív részesei a Települési Értéktár létrehozásának!

Tájékoztatás


Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Tolna megyében Szekszárdon a Vakok Állami Intézete látássérült személyek részére elemi rehabilitációs szolgáltatást működtet.

Levegőminőségi tervek felülvizsgálata

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján településünkön a korábbiakban megalakított

polgári védelmi szervezetek újjászervezését végezzük.

Felhívás letöltése

 

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. §- a értelmében a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A Magyar Honvédség Hadkiegészítı és Központi Nyilvántartó Parancsnokság tájékoztatója önkéntes tartalékos állományba történő jelentkezésről

 

A Készenléti Rendőrség pályázatot hírdet érettségivel rendelkező civilek részére a Rendészeti Igazgatóság Bevetési Főosztály (Pécs) állományába járőr munkakör betöltésére.

 

FELHÍVÁS JELENTKEZÉSHEZ
GESZTOR SZERVEZETEK SZÁMÁRA

A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
a „NYITOK hálózat a társadalmi befogadásért” című
TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 azonosító számú
pályázati program keretében
 

 

Elindult

a

Parlagfű Bejelentő Rendszer

részletek megtekintése --->

Gazdasági Versenyhivatal felhívása

HIRDETMÉNY

Települési szilárd hulladék szállításánál a 70 literes gyűjtőedény alkalmazásának feltétele (pdf) (rtf)

ÁSZ jelentések

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

M9 gyorsforgalmi út
Szekszárd - Bonyhád, Bonyhád - Dombóvár, Dombóvár - Kaposvár elkerülő-kelet közötti szakasz

Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (66,9 MB)
Mellékletek (38,5 MB) - Térkép (3,9 MB)

 

 AZ ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV RÉSZEKÉNT BEFEJEZŐDIK SZEKSZÁRD CSATORNÁZÁSA

 

Tájékoztató szállásadók részére

Tájékoztatjuk a szálláshely-szolgáltatókat, hogy 2009. október 25-től új szabályozás lépett hatályba. részletek

Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda megkezdte a magánszálláshelyeken végzett nyilvános előadási jogdíj érvényesítését:
Tájélkoztató

Adatszolgáltatási lap

 

A TÁMOP 3.1.4. pályázat keretén belül, a szekszárdi Gyermeklánc óvoda három bevezető csoportja - eleget téve a nyilvánosság biztosítási kötelezettségének -, a kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetéséről, megvalósításáról nyílt napok keretén belül adott képet az érdeklődő szülők és kollégák számára. A nyílt napok időpontjai: 2010. január 20., 21., és 28. volt.
A nyílt napokon az érdeklődő szülők, magas számban vettek részt, a látottakról elismerőleg nyilatkoztak.

ÁROP-1.A.2/B pályázat
 


Szekszárd Város Önkormányzatánál az Államreform Operatív Program keretében meghirdetett „ÁROP-1.A.2/B Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése” tárgyú pályázat megvalósítása 2010.05.31-én lezárult.

Projektszemlélet tudásbázist megalapozó dokumentum 
Adatbázis eredménytermékek

Szervezetfejlesztési stratégia

Előzmények:
   III. ütem
    II. ütem
     I. ütem

 


Tisztelt Ügyfeleink!

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló mód. 2004. évi CXL. tv . - 2008. július 18-tól hatályos - 160. § (5) bekezdése értelmében az Okmányirodában személyesen eljáró ügyfeleknek kötelesek vagyunk felajánlani az ügyfélkapu létesítését, melyet - az ügyfél kérelme esetén - azonnal létrehozunk .

Hírek, újdonságok

A Gyermeklánc Óvoda TÁMOP 3.1.4 pályázatának 2009-09-07-én megtartott projektindító napja sikeresen zárult.

 

 

 

 

Menetrendek

Autóbusz helyijárat vonalhálózat
Autóbusz helyijárat menetrend   

Rendeletek

 2015. március 26-i közgyűlés

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2015. március 26-i közgyűlésén megalkotta a következő rendeletet►►

 

Hírarchívum

Itt tekintheti meg korábbi híreinket!

Normál oldal MarkCon 2008