Szekszárd - a jövő városa

Szabadidő | Közügyek | Gazdaság MAGYAR | DEUTSCH | ENGLISH

Menü

Választás 2014 Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Digitális ügyfélszolgálat Adózás, E-ügyintézés Közzététel Általános információk Szépítsük együtt Szekszárdot! VIS NOVA pályázat Pályázatok Állás Hirdetmények Dokumentumtár

 KÖZLEMÉNY

A Központi Statisztikai Hivatal a KSH Elnöke által engedélyezett 2014. évi adatgyűjtési program szerint önkéntes adatszolgáltatáson alapuló felmérést hajt végre.

2014. október 20. és december 7. között

kerül sor a háztartások életkörülményeinek feltárását célzó, a Háztartások pénzügyeire és fogyasztására vonatkozó európai adatfelvételre.

 KÖZLEMÉNY

A Központi Statisztikai Hivatal a KSH Elnöke által engedélyezett 2014. évi adatgyűjtési program szerint önkéntes adatszolgáltatáson alapuló felmérést hajt végre. Az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014) ötévenkénti végrehajtását az Európai Parlament és Tanács 1338/2008/EK rendelete írja elő az Európai Unió tagállamai számára. A nemzetközi összehasonlítást is lehetővé tévő adatfelvétel Magyarországon

2014. szeptember 15-től december 15-ig

tart, célja a lakosság egészségi állapotának, életmódjának és az egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedettségének vizsgálata.

F E L H Í V Á S

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága pályázatot hirdet a kiemelkedő képességű, a városi köznevelési intézményekben tanulmányaikat folytató fiatalok és felkészítőik teljesítményének elismerésére a

Mecénás Tehetséggondozó Támogatás

elnyerésére a Humán Bizottság 2014. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatási keretében e célra biztosított 3.500.000.- Ft keretösszeg erejéig.

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a következő ülését 2014. szeptember 1. napján hétfőn 16 óra 30 perckor tartja a Polgármesteri Hivatal I. emeleti polgármesteri tárgyalójában.
Napirend: Német nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltek nyilvántartásba vétele


JELENTÉS

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek önkormányzati szintű reprezentativitásának megállapításáról

 

Jelentés megtekintése: ►►►            (2014. 09. 30.)

 

F I G Y E L E M ! !

 

a Gemenc Zrt. részleges erdőlátogatási tilalmat rendel el

2014. szeptember 1. és szeptember 30. között

 

Lásd a mellékelt tájékoztatót: ►►►

 

Az idei évben ismét indul a „Tiszta, rendezett, virágos porta!” elnevezésű program. Újra várjuk azok jelentkezését, akik saját, vagy mások portáját példaértékűnek tartják és úgy gondolják a szépen, rendezett portájukkal fontos, díszítő szerepet játszanak városunk életében. Ezen gondos tulajdonosokat szeretnénk kitüntetni a program keretén beül.
Önként vagy másokat ajánlva, az alábbi 6 kategóriában lehet jelentkezni 2014. augusztus 18-től augusztus 25-ig.
• Társasházak
• Családi házak
• Tanyák
• Ingatlan előtti közterületek
• Vendéglátó- és kereskedelmi egységek; telephelyek
• Intézmények
A tavaly díjazottak automatikusan indulnak az idei megmérettetésben, hiszen a megítélt díj visszavonható abban az esetben, ha a kert fenntartásának minőségében jelentős romlás tapasztalható, az ezt megelőző évhez képest.
A zsűri előreláthatóan július elejétől folyamatosan látogatja meg a benevezett portákat. A pontozásnál figyelembe vett szempontok nem változtak a tavalyihoz képest:
• udvar, előkert, homlokzat, járdaszegély díszítése, esztétikai összhatása
• intézmény, kereskedelmi és vendéglátó egység kategóriában az épületek környezetének tisztasága, rendezettsége, környezetszépítés minősége, összhangja
• terület gyommentessége
• járda, vízelvezető árok tisztasága, rendezettsége
Jelentkezni a következő elérhetőségen lehet, pontos név, cím megadásával:
szepitsuk@szekszard.hu, katzne@szekszard.hu
tel.: 0620-225-87-83 Katz Zoltánné Meszlényi Erika városi kertész

 
FELHÍVÁS
parlagfű elleni védekezésre

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja a parlagfű elleni védekezést. Ennek érdekében felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy - az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében - a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Ha a földhasználó védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, a földhasználó költségére az eljáró hatóság közérdekű védekezést rendel el.
A fentieken túl a fertőzött terület nagyságától és a gyomborítottság mértékétől függően növényvédelmi bírságot is ki kell szabni, amelynek összege – belterületen - 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet.
A helyszíni ellenőrzés hivatalból vagy bejelentés alapján történik. A belterületi ingatlanok vonatkozásában elsősorban az önkormányzati jegyző - az ügyfél előzetes értesítése nélkül - végezhet helyszíni ellenőrzést (parlagfű felderítést), indokolt esetben a 221/2008. (VIII. 30.) Kormányrendelet értelmében rendeli el a közérdekű védekezést.

Kérjük az érintetteket, hogy a védekezési kötelezettségüket - mindannyiunk egészségének megóvása érdekében - önként teljesítsék.

A Polgármesteri Hivatal a parlagfűvel fertőzött területek felderítésében számít a lakosság segítségére is. Kérjük, hogy aki parlagfüves területet észlel, az június 30-át követően jelezze a hivatal által működtetett 06 80/204-835-as zöldszámon.

Egyidejűleg felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a https://pbr.nebih.gov.hu oldalon elérhető a Parlagfű Bejelentő Rendszer. Itt elektronikus úton bárki tehet bejelentést, amely az ellenőrzésre és intézkedésre jogosult hatósághoz jut el.


Dr. Göttlinger István aljegyző
 

 

Tájékoztatás aratási gépszemlével kapcsolatban

 Kivonat az Országos Tűzvédelmi Szabályzatból

Mellékletek

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft, mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet

Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló
„Hagyományőrző közösségi kezdeményezések” – témakörben
mini-projektek támogatására.
 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft., mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet

Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló
„Ifjúsági rendezvények” – témakörben
mini-projektek támogatására.
 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft., mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet

Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló
„Sport” – témakörben
mini-projektek támogatására.
 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft., mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet

Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló
„Kultúra” – témakörben
mini-projektek támogatására.
 

 

 

Szekszárd MJV Polgármestere - csatlakozva Kovács Szilvia (alpolgármester, Karcag) által létrehozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz - meghirdeti a helyi

„A legszebb konyhakertek”
című programot/versenyt

 

Tájékoztató
 A Veszélyhelyzeti Értesítési SZolgáltatásról 

(VÉSZ)

Felhívás a lakossághoz a rókák veszettség elleni védekezéséről

HVI határozat: Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a határozat mellékletét képező választókerületek kialakításáról, melyek alkalmazására 2014. május 26. napjától kerül sor.

 

Lakossági tájékoztatás a 2014. évre vonatkozó kéményseprő-ipari közszolgáltatásról


Kötelező Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2014. évre vonatkozó sormunka ütemterve

Szekszárd városára vonatkozóan hónap és utcanév szerinti beosztásban.

2014. évi kéményseprő-ipari szolgáltatás ütemterv

Caminus Kft.

FELHÍVÁS

A Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság felhívással él a szekszárdi magánszemélyek és szervezetek felé, hogy éljenek a települési értéktárba felvételre történő javaslattételi lehetőségükkel a településen fellelhető bármely szellemi vagy tárgyi, természeti, közösségi érték vagy termék vonatkozásában.

A nemzeti értékekre vonatkozó javaslatot a következő szakterületenkénti kategóriákban vár a bizottság: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás.

A javaslatokat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere részére a www.szekszard.hu honlapról letölthető adatlapon kell benyújtani.

Benyújtás módja:
1.) elektronikusan az ertektar@szekszard.hu email címre való megküldéssel
2.) postai úton a javaslat teljes anyagának elektronikus adathordozón való mellékletével egyetemben (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., 7100 Szekszárd, Pf. 83.)

A benyújtás határideje: folyamatos

További felvilágosítás: Dr. Bodor Adrienn, telefon: 06-74-504-126, e-mail: ertektar@szekszard.hu

Kérjük Önöket, legyenek aktív részesei a Települési Értéktár létrehozásának!

Tájékoztatás


Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Tolna megyében Szekszárdon a Vakok Állami Intézete látássérült személyek részére elemi rehabilitációs szolgáltatást működtet.

Levegőminőségi tervek felülvizsgálata

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján településünkön a korábbiakban megalakított

polgári védelmi szervezetek újjászervezését végezzük.

Felhívás letöltése

 

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. §- a értelmében a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A Magyar Honvédség Hadkiegészítı és Központi Nyilvántartó Parancsnokság tájékoztatója önkéntes tartalékos állományba történő jelentkezésről

 

A Készenléti Rendőrség pályázatot hírdet érettségivel rendelkező civilek részére a Rendészeti Igazgatóság Bevetési Főosztály (Pécs) állományába járőr munkakör betöltésére.

 


Szekszárd
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
2013-2015. évi költségvetésének koncepciója

 
 


T Á J É K O Z T A T Á S

Közterületek elnevezéséről ---►

 

FELHÍVÁS JELENTKEZÉSHEZ
GESZTOR SZERVEZETEK SZÁMÁRA

A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
a „NYITOK hálózat a társadalmi befogadásért” című
TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 azonosító számú
pályázati program keretében
 

 

Elindult

a

Parlagfű Bejelentő Rendszer

részletek megtekintése --->

Gazdasági Versenyhivatal felhívása

HIRDETMÉNY

Települési szilárd hulladék szállításánál a 70 literes gyűjtőedény alkalmazásának feltétele (pdf) (rtf)

ÁSZ jelentések

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

M9 gyorsforgalmi út
Szekszárd - Bonyhád, Bonyhád - Dombóvár, Dombóvár - Kaposvár elkerülő-kelet közötti szakasz

Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (66,9 MB)
Mellékletek (38,5 MB) - Térkép (3,9 MB)

 

 AZ ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV RÉSZEKÉNT BEFEJEZŐDIK SZEKSZÁRD CSATORNÁZÁSA

 

Tájékoztató szállásadók részére

Tájékoztatjuk a szálláshely-szolgáltatókat, hogy 2009. október 25-től új szabályozás lépett hatályba. részletek

Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda megkezdte a magánszálláshelyeken végzett nyilvános előadási jogdíj érvényesítését:
Tájélkoztató

Adatszolgáltatási lap

 

A TÁMOP 3.1.4. pályázat keretén belül, a szekszárdi Gyermeklánc óvoda három bevezető csoportja - eleget téve a nyilvánosság biztosítási kötelezettségének -, a kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetéséről, megvalósításáról nyílt napok keretén belül adott képet az érdeklődő szülők és kollégák számára. A nyílt napok időpontjai: 2010. január 20., 21., és 28. volt.
A nyílt napokon az érdeklődő szülők, magas számban vettek részt, a látottakról elismerőleg nyilatkoztak.

ÁROP-1.A.2/B pályázat
 


Szekszárd Város Önkormányzatánál az Államreform Operatív Program keretében meghirdetett „ÁROP-1.A.2/B Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése” tárgyú pályázat megvalósítása 2010.05.31-én lezárult.

Projektszemlélet tudásbázist megalapozó dokumentum 
Adatbázis eredménytermékek

Szervezetfejlesztési stratégia

Előzmények:
   III. ütem
    II. ütem
     I. ütem

 


Tisztelt Ügyfeleink!

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló mód. 2004. évi CXL. tv . - 2008. július 18-tól hatályos - 160. § (5) bekezdése értelmében az Okmányirodában személyesen eljáró ügyfeleknek kötelesek vagyunk felajánlani az ügyfélkapu létesítését, melyet - az ügyfél kérelme esetén - azonnal létrehozunk .

Hírek, újdonságok

A Gyermeklánc Óvoda TÁMOP 3.1.4 pályázatának 2009-09-07-én megtartott projektindító napja sikeresen zárult.

 

 

 

 

Menetrendek

Autóbusz helyijárat vonalhálózat
Autóbusz helyijárat menetrend   

Rendeletek

 2014. augusztus 27-i közgyűlés

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2014. augusztus 27-i közgyűlésén megalkotta a következő rendeletet►►

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 103/B. §-a felhatalmazta a helyi önkormányzat képviselő-testületét, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően az általa megalkotott rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait rendeletben állapítsa meg.

Hirdetmény teljes szövege: ►►


Előterjesztések (2014. . .) :


   

 

Hírarchívum

Itt tekintheti meg korábbi híreinket!

Normál oldal MarkCon 2008