MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Szépítsük együtt Szekszárdot!
Klimabarát település
HOT SPOT szolgáltatás
AGÓRA SZEKSZÁRD
Egész életen át tartó tanulás program
TIOP-1.1.1-09/1-2010-0003
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0206
TÁMOP 3.2.3
TÁMOP-3.1.4-08/2
Vármegyeháza felújítása
Támogatás
Támogatás
kistérségi portál
dél-dunántúl.hu
Zöld Beruházási Rendszer
TIOP-1.2.3-09/1
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0860
TIOP-1.1.1-07/1-2008-1008
KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001
TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011
DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001
DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004
KEOP-4.9.0/11-2011-0197
TÁMOP-3.1.3.11/2-2012-0009
Vízbázis
Kindergarten
Közvilágítás I.
Közvilágítás II.
Hajléktalan Szálló
Főoldal
Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott "A legszebb konyhakertek" - Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz csatlakozva
Szekszárd MJV Önkormányzata meghírdeti "A legszebb konyhakertek" Szekszárd programot.

 

Tájékoztató szelektív hulladékgyűjtésről

F E L H Í V Á STisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. §-a értelmében a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel -három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás alapján az önkormányzat helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A 2016. évi ebösszeírás céljából kérem a Szekszárd közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy szíveskedjenek - ebenként - kitölteni az „Ebösszeírási adatlap nyomtatványt, és azt 2016. augusztus 31-ig Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához eljuttatni (levélcím: 7100 Szekszárd, Pf. 83.; személyesen leadható a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán - Szekszárd, Széchenyi utca 29-31. (Garay tér – Széchenyi utca sarka).

Az „Ebösszeírás adatlap” letölthető a www.szekszard.hu – közügyek oldalról, ezen túl beszerezhető a Polgármesteri Hivatal portáján, illetve ügyfélszolgálatán is. Az „Ebösszeírás adatlap” megjelenik a 2016. április 24-i Szekszárdi Vasárnapban.
A letöltött adatlap elektronikus úton is továbbítható az ebosszeiras@szekszard.hu e-mail címre, vagy a www.szekszard.hu/kozugyek oldalon található link segítségével online űrlapon is beküldhető.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesíthető a meghirdetett eboltások helyszínén közreműködő munkatársunknál is.
A fentieken túl ismételten felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét arra is, hogy 2013. január 1-jén hatályba lépett a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szól 41/2010. (II.10.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése, mely szerint a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) megjelölve tartható.

Minden felelős ebtartó együttműködését és adatszolgáltatását köszönöm!

Dr. Varga Katalin jegyző
 

FELHÍVÁS

A Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság felhívással él a szekszárdi magánszemélyek és szervezetek felé, hogy éljenek a települési értéktárba felvételre történő javaslattételi lehetőségükkel a településen fellelhető bármely szellemi vagy tárgyi, természeti, közösségi érték vagy termék vonatkozásában.
Vadászterület kialakítási ajánlások közzététele

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága nyílt pályázatot hirdet a 2016. évi Ifjúsági Keretre

 

További pályázatok:

Felhívás javaslattételre

Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzéshez Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szekszárd Város Aranykönyvéről szóló 14/2011.(IV.12) önkormányzati rendeletére hivatkozva (olvasható a Polgármesteri Hivatal honlapján) a következő módon és az itt jelzett határidőre várja a város polgárainak, közösségeinek, valamint intézményeinek, gazdasági és társadalmi és egyéb szervezeteinek javaslatait a 2015-ös naptári év megörökítésre érdemes eseményeiről.

Modern Városok Program
Szekszárd

Orbán Viktor miniszterelnök a Tolnatáj Tv Kerekasztal című műsorában a Modern Városok Program szekszárdi eseménye kapcsán.

F E L H Í V Á S


Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név használatáról szóló 37/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete alapján az alábbiakról tájékoztatom az érintetteket:
Jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, egyéni vállalkozók elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához, fesztiválok, és más rendezvények elnevezéséhez, illetve embléma, jelvény, kiadvány vagy dísz, ajándék és más használati tárgyak, egyéb termékek készítéséhez és forgalmazásához a „Szekszárd” kifejezést, annak toldalékos vagy bármely más kötőjeles és egyéb írásmódú megjelölét engedéllyel vehetik fel, illetve használhatják. (Ez a rendelkezés nem vonatkozik Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatára, az önkormányzat szervezeteire, intézményeire, gazdasági társaságaira és sajtótermékére.)
A név felvétele és használata csak azok számára engedélyezhető, akiknek tevékenysége kötődik Szekszárdhoz, valamint a tevékenység tervezett célja nem sérti Szekszárd jó hírét, illetve az önkormányzat érdekeit, nincs adó- és egyéb tartozásuk.
A név felvétele vagy használata iránti kérelmet a polgármesterhez címezve írásban kell benyújtani.
A kiadott és a visszavont engedélyekről és a regisztrált használókról a jegyző nyilvántartást vezet és gondoskodik a nyilvántartás folyamatos, naprakész állapotáról.

Felkérem a „Szekszárd” megjelölést előzetes engedély nélkül használó jogi személyeket, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket, egyéni vállalkozókat, hogy a jogszerű névhasználatot biztosító engedély iránti kérelmüket – pótlólag - legkésőbb 2016. március 31-ig nyújtsák be a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
Jelen felhívás a felhasználható kérelem-nyomtatvánnyal együtt elérhető Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján: http://www.szekszard.hu/fooldal_kozugyek?locale=hu_HU
 
Együttműködésüket köszönöm!


                       Dr. Varga Katalin
                        jegyző

Kérelem nyomtatvány

Az
Egyenlő Bánásmód Hatóság
tájékoztatója

FELHÍVÁS

a lakossághoz a rókák veszettség elleni védekezéséről

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Közlemény

Tisztelt Ügyfeleink!

Szekszárd MJV területén 2015. augusztus 18. napjától a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. biztosítja a távhőszolgáltatást.

A hőszolgáltatás folyamatos, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. a jogszabályok szerint működik és végzi a szolgáltatást a megyeszékhelyen. Minden ezzel ellentétes, zavartkeltő információ téves és minden valóságalapot nélkülöz.

Mivel az ALFA-NOVA Kft. nem végez távhőszolgáltatást 2015. augusztus 18-tól, a 2014-2015. évi fűtési szezon elszámoló számla kivételével minden ezt követő időszakra vonatkozó számlát jogosulatlanul bocsátott ki, mivel a szolgáltatói szerződést Szekszárd MJV Önkormányzata megszüntette, sem eszköze, sem képzett szakembere nincs.

Minden kedves ügyfelünket kérjük, hogy aki az egész havi augusztusi számlát befizette, a befizetésről banki igazolást, vagy csekket, valamint az Alfa-Nova Kft. által kipostázott 2014-2015. évi fűtési szezon elszámoló számlát és a szeptemberi számlát ügyfélszolgálati irodánkba (Szekszárd, Sárvíz u. 4, Nyitva: H-P 7:00-19:00, valamint Szekszárd ,Bezerédj u. 2., Nyitva: H-P 7:00-17:30) behozni szíveskedjen.

A fentieket követően, az arra jogosult ügyfeleket, akiknek az elszámolásból túlfizetésük van, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ez év végéig kompenzálni fogja, hogy semmiféle kár ne érje a távhőszolgáltatást igénybe vevő lakosságot.

Akiknek az elszámolószámla alapján tartozásuk van, nekik azt be kell fizetni.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyfélszolgálati irodájának telefonos elérhetősége megváltozott.

Hiteles és korrekt tájékoztatást az alábbi telefonszámokon kaphat:

Hibabejelentés 0-24 óráig: 74/684-400
Számlázás, ügyfélszolgálat: 74/684-401, 74/684-402

Minden kedves ügyfelünket arra kérünk, hogy a félreértés és duplán fizetés elkerülése érdekében figyelje az önkormányzat és a Vagyonkezelő Kft. tájékoztatóit.

Az esetleges kellemetlenségek miatt elnézésüket kérjük. Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Szekszárd, 2015. 09. 15.

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 

Tisztelt Ügyfeleink!

Szekszárd MJV területén 2015. augusztus 18. napjától a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. biztosítja a távhőszolgáltatást.

A melegvíz- és távhőellátás folyamatos, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. a jogszabályok szerint működik és végzi a szolgáltatást a megyeszékhelyen. Minden ezzel ellentétes, zavartkeltő információ téves és minden valóságalapot nélkülöz.

Mivel az Alfa Nova Kft. nem végez távhőszolgáltatást 2015. augusztus 18-tól, minden ezt követő időszakra vonatkozó számlát jogosulatlanul bocsátott ki.

Minden kedves ügyfelünket kérjük, hogy az Alfa Nova Kft. által küldött szeptemberi számlát ne fizessék ki, és azt, valamint az Alfa Nova Kft. által törvénysértő módon kipostázott 2014-2015. évi fűtési szezon elszámolószámláit szíveskedjenek behozni ügyfélszolgálati irodáink egyikébe, hogy azokról fénymásolatokat készíthessünk. (Szekszárd, Sárvíz u. 4, Nyitva: H-P 7:00-19:00 valamint Szekszárd ,Bezerédj u. 2., Nyitva: H-P 7:00-17:30).

A fentieket követően, az arra jogosult ügyfeleket, akiknek túlfizetésük van, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ez év végig kompenzálni fogja, hogy semmiféle kár ne érje a távhőszolgáltatást igénybe vevő lakosságot.

Akiknek az elszámolószámla alapján tartozásuk van, nekik azt be kell fizetni. Azonban, amennyiben vitatják a fizetendő összeget, akkor azt az Alfa Nova Kft. felé kell jelezniük.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyfélszolgálati irodájának telefonos elérhetősége megváltozott.
Hiteles és korrekt tájékoztatást az alábbi telefonszámokon kaphat:
74/684-400, 74/684-401, 74/684-402, 20/ 372 8389

Minden kedves ügyfelünket arra kérünk, hogy a félreértés és a duplán fizetés elkerülése érdekében figyelje az önkormányzat és a Vagyonkezelő Kft. tájékoztatóit.

Az esetleges kellemetlenségek miatt elnézésüket kérjük. Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
 


Közlemény

Tisztelt Ügyfeleink!

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. augusztus 18-i testületi ülésén egyhangú döntést hozott arról, hogy azonnali hatállyal megszünteti Szekszárd városi távfűtő rendszer működésére létrejött vállalkozási szerződést az Alfa Nova Kft-vel és a jövőben a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. biztosítja a távhőszolgáltatást Szekszárd város területén.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ezúton tájékoztatja Önöket, hogy ügyfélszolgálati irodájának elérhetősége rajta kívül álló okokból megváltozott.
Az elmúlt napokban többször előfordult, hogy a korábbi üzemeltető – Alfa-Nova Kft. – az ügyfélszolgálati telefonszámon a távhőszolgáltatással kapcsolatban valótlan információt, illetve nem reális tájékoztatást adott, illetve azok hangneme és stílusa is méltatlan volt.

Ezért mindenkit arra kérünk, hogy a továbbiakban az alábbi új mobil és vezetékes telefonszámokon kérjen információt a távhőszolgáltatás részleteiről: 74/684-400, 74/684-401, 74/684-402, 20/ 372 8389.

Az esetleges kellemetlenségek miatt elnézésüket kérjük. Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!


Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.Tisztelt Ügyfeleink!

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ez úton tájékoztatja Önöket, hogy ügyfélszolgálati irodájának elérhetősége rajta kívül álló okoból megváltozott. Ezért mindenkit arra kérünk, hogy a továbbiankban az alábbi mobol számon kérjen információt a távhőszolgáltatással kapcsolatban:

20/ 372 8389

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket

 


Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.Tisztelt Fogyasztóink!

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. augusztus 18-i ülésén egyhangú döntést hozott arról, hogy azonnali hatállyal megszünteti Szekszárd városi távfűtő rendszer működésére létrejött vállalkozási szerződést az Alfa-Nova Kft-vel.
Ezzel egy időben a Közgyűlés úgy döntött, hogy Szekszárd város területén a jövőben a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. biztosítja a távhőszolgáltatást.

Teendők a csoportos megbízás alapján, bankon keresztül fizetők számára:

Kérünk minden ügyfelünket, hogy akik a távhőszolgáltatási díjat számlavezető bankjuk megbízásával havonta átutalással, vagy csoportos díjbeszedés útján teljesítik, megbízásukat azonnal szíveskedjenek visszavonni. A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. által kibocsátott számlákat a jövőben az Unicredit Bank Hungary Zrt. 10918001–00000002–46730037 számú számlájára kell teljesíteni.

Teendők az augusztusi számlákkal kapcsolatban:

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az Alfa Nova Kft. 2015. augusztus 18. napjáig jogosult számlát kibocsátani. Ezért az általuk egész hónapra kibocsátott számlának, az időarányos részét 60%-át fizessék csak ki az Alfa Nova Kft-nek, a fennmaradó időszakról már a Vagyonkezelő Kft. fog számlát küldeni. Az Alfa Nova Kft. a továbbiakban jogosulatlan számla kibocsátására, azt senki ne egyenlítse ki! 2015. augusztus 18-át követő időszakban kizárólag a Vagyonkezelő Kft. jogosult a távhőszámlák kibocsátására.


Teendők a lépcsőházakban kifüggesztett melegvízóra állást bejelentő lappal kapcsolatban:

A lakásokban lévő aktuális melegvízóra állásokat szíveskedjenek 2015. szeptember 10-ig – csütörtökig - pontosan kiírni, mert kollégáink azokat a pénteki napon begyűjtik. Egyúttal kérjük Önöket, hogy a bejelentő lapon lévő adatok pontosságát szíveskedjenek ellenőrizni és szükség esetén kérjük javítsák azokat.

További teendők a szolgáltatás biztonságos működése érdekében:

További adategyeztetés érdekében hamarosan kollégáink személyesen fogják Önöket felkeresni. A zavartalan szolgáltatás érdekében részletes tájékoztatást fognak adni munkatársaink a lakosságot érintő teendőkről, kérjük, keressék őket bizalommal.
A Vagyonkezelő Kft. minden információt megad ügyfeleinknek a zavartalan szolgáltatás érdekében. Kérjük, kísérjék figyelemmel interneten, az elektronikus és a nyomtatott médiumokban a további információinkat:
www.szekszard.hu; www.vagyonkezelokft.hu; www.teol.hu weboldalakon, az Antritt Rádió, a Tolnatáj Televízió híreiben a televízió képújságjában, a Tolnai Népújságban és a Szekszárdi Vasárnapban.
Ügyfélszolgálat címe:Szekszárd, Sárvíz u. 4.
Telefon:74/ 411-657

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
  


 

KÖZLEMÉNY

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. augusztus 18-i testületi ülésén egyhangú döntést hozott arról, hogy azonnali hatállyal megszünteti Szekszárd városi távfűtő rendszer működésére létrejött vállalkozási szerződést az Alfa Nova Kft-vel.

Ezzel egy időben a Közgyűlés úgy döntött, hogy Szekszárd város területén a jövőben a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. biztosítja a távhőszolgáltatást.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az Alfa Nova Kft. 2015. augusztus 18. napjáig jogosult számlát kibocsátani. Ezért az általuk egész hónapra kibocsátott számlának, az időarányos részét 60%-át fizessék csak ki az Alfa Nova Kft-nek, a fennmaradó időszakról már a Vagyonkezelő Kft. fog számlát küldeni.

Az Alfa Nova Kft. a továbbiakban nem jogosult számla kibocsátására, azt senki ne fizesse be! 2015. augusztus 18-át követő időszakban kizárólag a Vagyonkezelő Kft. jogosult a távhőszámlák kibocsátására. Kérjük minden ügyfelünket, hogy akik a távhőszolgáltatási díjat számlavezető bankjuk megbízásával havonta átutalással vagy csoportos díjbeszedés útján teljesítik, kérjük, hogy a megbízásukat haladéktalanul vonják vissza.

Az Alfa Nova Kft. Szekszárd Város távhőrendeletét megsértve nem küldte ügyfeleinek határidőre a 2014-2015. évi elszámolószámlát, az ezekkel kapcsolatos teendőkről későbbiekben külön értesítjük fogyasztóinkat. Az Önkomrányzat mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a szolgáltatóváltás miatt senkit ne érjen semmiféle anyagi hátrány.
A továbbiakban a helyi újságokban, televízióban, rádióban szórólapokon és plakátokon tájékoztatjuk ügyfeleinket.

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.

 

Szekszárd Megyei Jogú Város

Aranykönyve

2014

Közérdekű Közlemény

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Fadd-Domborinál (0238 hrsz) 0,4kV-os földkábeleket, Bogyiszlónál (113/93 hrsz) pedig 22/0,4kV-os transzformátor állomást, valamint 22kV-os és 0,4kV-os földkábeleket létesített.

A villamos hálózatot az E.ON 2015. július 16. napján feszültség alá helyezi.

Ettől az időponttól a létesítmény megközelítése, érintése életveszélyes és TILOS!

Tájékoztatás
az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetésének szabályairól


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2015. július 2-ai ülésén módosította az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló 5/2011.(II.9.) önkormányzati rendeletet.
E módosítás érdemben a zöldhulladékok elszállítását érintette. Eszerint a zöldhulladék begyűjtési program április 1-től november 30-ig tart és heti rendszerességgel történik a közszolgáltató által meghirdetett módon. A begyűjtési program időjárás függő, síkosság-mentesítés esetén szünetel.

FELHÍVÁS
parlagfű elleni védekezésre

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja a parlagfű elleni védekezést. Ennek érdekében felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy - az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében - a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Ha a földhasználó védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, a földhasználó költségére az eljáró hatóság közérdekű védekezést rendel el.
A fentieken túl a növényvédelmi hatóság növényvédelmi bírságot szab ki, amelynek összege 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet.

A helyszíni ellenőrzés hivatalból vagy bejelentés alapján történik. A belterületi ingatlanok vonatkozásában elsősorban a települési önkormányzat jegyzője - az ügyfél előzetes értesítése nélkül - végezhet helyszíni ellenőrzést (parlagfű felderítést), indokolt esetben a 221/2008. (VIII. 30.) Kormányrendelet értelmében rendeli el a közérdekű védekezést.

Kérjük az érintetteket, hogy a védekezési kötelezettségüket - mindannyiunk egészségének megóvása érdekében - önként teljesítsék.

A Polgármesteri Hivatal a parlagfűvel fertőzött területek felderítésében számít a lakosság segítségére is. Kérjük, hogy aki parlagfüves területet észlel, az június 30-át követően jelezze a hivatal által működtetett 06 80/204-835-as zöldszámon.

Egyidejűleg felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a https://pbr.nebih.gov.hu oldalon elérhető a Parlagfű Bejelentő Rendszer. Itt elektronikus úton bárki tehet bejelentést, amely az ellenőrzésre és intézkedésre jogosult hatósághoz jut el.


Dr. Varga Katalin jegyző

Felhívás
Megjelentek az amerikai szőlőkabóca lárvái!
Védje meg szőlőjét!
Pályázati felhívás

Közcsatornára történő rákötés támogatása 2015.

 
Tisztelt Szekszárdi Polgárok!
 
 
Örömmel értesítjük Önöket, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának  Szekszárd, Béla király tér 8. szám alatti épülete a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0206 pályázat keretében megújul.
 
Az intézmény energetikai korszerűsítési és felújítási munkálatai 2015. március 23. napjával megkezdődnek.
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a fenti időponttól a zavartalan ügyfélfogadás, ügyintézés menete érdekében Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az alábbi osztályokat, a jelzett időponttól, ideiglenesen a Szekszárd, Széchenyi u. 27-31. (volt Hungária biztosító), valamint a Garay tér 1-7. (volt Garay étterem) szám alatti ingatlanba költözteti.
 
Szekszárd, Széchenyi u. 27-31. (volt Hungária épület)
Költözés időpontja
Szervezeti egység neve
2015. március 10-11.
Városüzemeltetési és-fejlesztési Igazgatóság
2015. március 11.
Önkormányzati Osztály
2015. március 12.
Adó Osztály
2015. március 12.
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Osztály
2015. március 16-17.
Pénzügyi Osztály
2015. március 16-17.
Számviteli Osztály
2015. március 17.
Informatikai Osztály
2015. március 17.
Humán Osztály
2015. március 18.
Pályázati és Közbeszerzési Osztály
2015. március 19.
Jegyzői Titkárság
2015. március 19.
Polgármesteri Kabinet
 
 
 
Szekszárd, Garay tér 1. (volt Garay Étterem)
Költözés időpontja
Szervezeti egység neve
2015. március 10.
Közterület-felügyelet
2015. március 19.
Építési Osztály
 
 
Az Anyakönyvi Osztály továbbra is a Szekszárd, Bezerédj u. 2. sz. alatti épületben található meg.
  
A Humánszolgáltatási Igazgatóság továbbra is a Szekszárd, Vörösmarty u. 5. sz. alatti épületben található meg.
  
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának telefonos elérhetőségei nem változnak.
 
 
A Polgármesteri Hivatal felújításának, valamint az ideiglenes költözés időszakában felmerülő esetleges kellemetlenségekért megértésüket és türelmüket kérjük.
  
Célunk egy modern, ügyfélbarát hivatal kialakítása!
  
 
dr. Göttlinger István sk.
aljegyző
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft., mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet
Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló
„Ifjúsági rendezvények” – témakörben
mini-projektek támogatására.

 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft., mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet
Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló
„Sport” – témakörben
mini-projektek támogatására.

 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft., mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet
Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló
„Kultúra” – témakörben
mini-projektek támogatására.

 

Szekszárd közvilágításának energiafogyasztása
éves szinten a felére csökkenhet

2014. szeptember 25.-én „Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos átalakítása Szekszárd I-II.” című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 és 0239 azonosítószámú pályázatok keretében, Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatalában záró rendezvényt tartottak, amelyen részt vettek Szekszárd MJV képviselői, illetve a kivitelezést végző cég vezetői. A beruházás két pályázat keretében valósult meg. A munkálatok mindössze két hónap alatt zajlottak le és több mint 4000 db lámpatest kicserélésére került sor a városban. Mivel az önkormányzat feladata a településüzemeltetés, ezen belül a közvilágításról való gondoskodás is, a régi lámpatestek helyett, modern, energiatakarékos LED típusú lámpák felszerelését tette lehetővé a nyertes pályázat.
Szekszárd Megyei Jogú Város vezetése felismerte, a település közvilágításának költségei évről-évre tetemesebb terhet rónak a költségvetésre, ezért a város közigazgatási területének teljes közvilágítási hálózatát felülvizsgálta, korszerűsítési, továbbá energiahatékonysági koncepciót készített. A fejlesztés során városépítészeti és városfejlesztési szempontokat is figyelembe vettek. A fejlesztés célja mind az energiahatékonyság, mind pedig a közlekedésbiztonság
növelése volt. Szekszárd város infrastruktúrájának változásával, egyes utakon a forgalom növekedésével a régi nátriumlámpás, illetve kompakt fénycsöves közvilágítási megoldások elavultak. Szekszárdon a közvilágítás korszerűsítése 15 % -os önerővel, bruttó 112 milliós forinttal, valamint bruttó 637 millió forint Európai Uniós támogatással valósult meg. A beruházás során érintett területen 2014. szeptemberétől LED fényforrások üzemelnek, melyek segítségével, szakemberek szerint a megyeszékhely közvilágításának éves energiafogyasztása majd a felére csökken. A lámpatestek a gyártó által meghatározott várható élettartama mintegy 40 000 üzemóra. Az esetleges hibabejelentéseket a lakosság a www.kovika.hu internetes oldalon teheti meg, valamint telefonon jelezheti a polgármesteri hivatal energetikusa telefonszámán: 06/74/504-104.  

 

Tájékoztató
 A Veszélyhelyzeti Értesítési SZolgáltatásról 

(VÉSZ)


Szekszárd
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
2013-2015. évi költségvetésének koncepciója

Tájékoztatás


Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Tolna megyében Szekszárdon a Vakok Állami Intézete látássérült személyek részére elemi rehabilitációs szolgáltatást működtet.

Levegőminőségi tervek felülvizsgálata

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján településünkön a korábbiakban megalakított

polgári védelmi szervezetek újjászervezését végezzük.

Felhívás letöltése

 

A Magyar Honvédség Hadkiegészítı és Központi Nyilvántartó Parancsnokság tájékoztatója önkéntes tartalékos állományba történő jelentkezésről

 

A Készenléti Rendőrség pályázatot hírdet érettségivel rendelkező civilek részére a Rendészeti Igazgatóság Bevetési Főosztály (Pécs) állományába járőr munkakör betöltésére.

 

FELHÍVÁS JELENTKEZÉSHEZ
GESZTOR SZERVEZETEK SZÁMÁRA

A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
a „NYITOK hálózat a társadalmi befogadásért” című
TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 azonosító számú
pályázati program keretében
 

 

Elindult

a

Parlagfű Bejelentő Rendszer

részletek megtekintése --->

Gazdasági Versenyhivatal felhívása

HIRDETMÉNY

Települési szilárd hulladék szállításánál a 70 literes gyűjtőedény alkalmazásának feltétele (pdf) (rtf)

ÁSZ jelentések

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

M9 gyorsforgalmi út
Szekszárd - Bonyhád, Bonyhád - Dombóvár, Dombóvár - Kaposvár elkerülő-kelet közötti szakasz

Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (66,9 MB)
Mellékletek (38,5 MB) - Térkép (3,9 MB)

 

 AZ ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV RÉSZEKÉNT BEFEJEZŐDIK SZEKSZÁRD CSATORNÁZÁSA

 

Tájékoztató szállásadók részére

Tájékoztatjuk a szálláshely-szolgáltatókat, hogy 2009. október 25-től új szabályozás lépett hatályba. részletek

Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda megkezdte a magánszálláshelyeken végzett nyilvános előadási jogdíj érvényesítését:
Tájélkoztató

Adatszolgáltatási lap

 

A TÁMOP 3.1.4. pályázat keretén belül, a szekszárdi Gyermeklánc óvoda három bevezető csoportja - eleget téve a nyilvánosság biztosítási kötelezettségének -, a kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetéséről, megvalósításáról nyílt napok keretén belül adott képet az érdeklődő szülők és kollégák számára. A nyílt napok időpontjai: 2010. január 20., 21., és 28. volt.
A nyílt napokon az érdeklődő szülők, magas számban vettek részt, a látottakról elismerőleg nyilatkoztak.

ÁROP-1.A.2/B pályázat
 


Szekszárd Város Önkormányzatánál az Államreform Operatív Program keretében meghirdetett „ÁROP-1.A.2/B Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése” tárgyú pályázat megvalósítása 2010.05.31-én lezárult.

Projektszemlélet tudásbázist megalapozó dokumentum 
Adatbázis eredménytermékek

Szervezetfejlesztési stratégia

Előzmények:
   III. ütem
    II. ütem
     I. ütem

 


Tisztelt Ügyfeleink!

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló mód. 2004. évi CXL. tv . - 2008. július 18-tól hatályos - 160. § (5) bekezdése értelmében az Okmányirodában személyesen eljáró ügyfeleknek kötelesek vagyunk felajánlani az ügyfélkapu létesítését, melyet - az ügyfél kérelme esetén - azonnal létrehozunk .

Rendeletek

 2016. május 26-i közgyűlés

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2016. május 26-i közgyűlésén megalkotta a következő rendeleteket►►

 

Hírarchívum

Itt tekintheti meg korábbi híreinket!

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP