MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Szépítsük együtt Szekszárdot!
Klimabarát település
HOT SPOT szolgáltatás
AGÓRA SZEKSZÁRD
TIOP-1.1.1-09/1-2010-0003
TÁMOP 3.2.3
TÁMOP-3.1.4-08/2
Vármegyeháza felújítása
Támogatás
Támogatás
kistérségi portál
dél-dunántúl.hu
Zöld Beruházási Rendszer
TIOP-1.2.3-09/1
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0860
TIOP-1.1.1-07/1-2008-1008
KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001
TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011
DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001
DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004
KEOP-4.9.0/11-2011-0197
TÁMOP-3.1.3.11/2-2012-0009
Főoldal

Ebek veszettség elleni összevezetett oltása 2014.04.07-16

Felhívás a lakossághoz a rókák veszettség elleni védekezéséről

HVI határozat: Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a határozat mellékletét képező választókerületek kialakításáról, melyek alkalmazására 2014. május 26. napjától kerül sor.

FELHÍVÁS
ÓVODAI BEÍRATÁSRA

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2014.(II.20.) számú határozata alapján értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2014/2015. nevelési évre Szekszárd város óvodáiba a beíratás

2014. április 28-án (hétfő) 8.00-17.00 óráig

2014. április 29-én (kedd) 8.00-17.00 óráig

lesz.
 

Óvodai beíratási felhívás megtekintése:

Óvodai felvételi körzetek megtekintése:

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft, mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet

Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló
„Hagyományőrző közösségi kezdeményezések” témakörben (PA-08) mini-projektek támogatására.
 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft, mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet

Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló
„Ifjúsági rendezvények” témakörben (PA-07) mini-projektek támogatására.
 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft, mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet

Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló
„Helyi környezettudatosság” témakörben (PA-04/2) mini-projektek támogatására.
 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft, mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet

Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló
„Sport” témakörben (PA-06) mini-projektek támogatására.
 

 

Lakossági tájékoztatás a 2014. évre vonatkozó kéményseprő-ipari közszolgáltatásról


Kötelező Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2014. évre vonatkozó sormunka ütemterve

Szekszárd városára vonatkozóan hónap és utcanév szerinti beosztásban.

2014. évi kéményseprő-ipari szolgáltatás ütemterv

Caminus Kft.

FELHÍVÁS

A Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság felhívással él a szekszárdi magánszemélyek és szervezetek felé, hogy éljenek a települési értéktárba felvételre történő javaslattételi lehetőségükkel a településen fellelhető bármely szellemi vagy tárgyi, természeti, közösségi érték vagy termék vonatkozásában.

A nemzeti értékekre vonatkozó javaslatot a következő szakterületenkénti kategóriákban vár a bizottság: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás.

A javaslatokat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere részére a www.szekszard.hu honlapról letölthető adatlapon kell benyújtani.

Benyújtás módja:
1.) elektronikusan az ertektar@szekszard.hu email címre való megküldéssel
2.) postai úton a javaslat teljes anyagának elektronikus adathordozón való mellékletével egyetemben (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., 7100 Szekszárd, Pf. 83.)

A benyújtás határideje: folyamatos

További felvilágosítás: Dr. Bodor Adrienn, telefon: 06-74-504-126, e-mail: ertektar@szekszard.hu

Kérjük Önöket, legyenek aktív részesei a Települési Értéktár létrehozásának!

Tájékoztató

 A Veszélyhelyzeti Értesítési SZolgáltatásról 

(VÉSZ) 

Tájékoztatás


Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Tolna megyében Szekszárdon a Vakok Állami Intézete látássérült személyek részére elemi rehabilitációs szolgáltatást működtet.

Levegőminőségi tervek felülvizsgálata

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft, mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet

Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló
„Kultúra” témakörben (PA-05) mini-projektek támogatására.
 

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján településünkön a korábbiakban megalakított

polgári védelmi szervezetek újjászervezését végezzük.

Felhívás letöltése

 

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. §- a értelmében a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A Magyar Honvédség Hadkiegészítı és Központi Nyilvántartó Parancsnokság tájékoztatója önkéntes tartalékos állományba történő jelentkezésről

 

A Készenléti Rendőrség pályázatot hírdet érettségivel rendelkező civilek részére a Rendészeti Igazgatóság Bevetési Főosztály (Pécs) állományába járőr munkakör betöltésére.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft, mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet
a Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft, mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet
Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló
„Bűnmegelőzés és biztonságkultúra” témakörben (PA-01)„
Szekszárdikumok” – Városvédő, lokálpatrióta (PA-02)
mini-projektek támogatására.


Szekszárd
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
2013-2015. évi költségvetésének koncepciója

 
 


T Á J É K O Z T A T Á S

Közterületek elnevezéséről ---►

 

FELHÍVÁS JELENTKEZÉSHEZ
GESZTOR SZERVEZETEK SZÁMÁRA

A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
a „NYITOK hálózat a társadalmi befogadásért” című
TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 azonosító számú
pályázati program keretében
 

 

Elindult

a

Parlagfű Bejelentő Rendszer

részletek megtekintése --->

Gazdasági Versenyhivatal felhívása

HIRDETMÉNY

Települési szilárd hulladék szállításánál a 70 literes gyűjtőedény alkalmazásának feltétele (pdf) (rtf)

ÁSZ jelentések

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

M9 gyorsforgalmi út
Szekszárd - Bonyhád, Bonyhád - Dombóvár, Dombóvár - Kaposvár elkerülő-kelet közötti szakasz

Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (66,9 MB)
Mellékletek (38,5 MB) - Térkép (3,9 MB)

 

 AZ ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV RÉSZEKÉNT BEFEJEZŐDIK SZEKSZÁRD CSATORNÁZÁSA

 

Tájékoztató szállásadók részére

Tájékoztatjuk a szálláshely-szolgáltatókat, hogy 2009. október 25-től új szabályozás lépett hatályba. részletek

Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda megkezdte a magánszálláshelyeken végzett nyilvános előadási jogdíj érvényesítését:
Tájélkoztató

Adatszolgáltatási lap

 

A TÁMOP 3.1.4. pályázat keretén belül, a szekszárdi Gyermeklánc óvoda három bevezető csoportja - eleget téve a nyilvánosság biztosítási kötelezettségének -, a kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetéséről, megvalósításáról nyílt napok keretén belül adott képet az érdeklődő szülők és kollégák számára. A nyílt napok időpontjai: 2010. január 20., 21., és 28. volt.
A nyílt napokon az érdeklődő szülők, magas számban vettek részt, a látottakról elismerőleg nyilatkoztak.

ÁROP-1.A.2/B pályázat
 


Szekszárd Város Önkormányzatánál az Államreform Operatív Program keretében meghirdetett „ÁROP-1.A.2/B Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése” tárgyú pályázat megvalósítása 2010.05.31-én lezárult.

Projektszemlélet tudásbázist megalapozó dokumentum 
Adatbázis eredménytermékek

Szervezetfejlesztési stratégia

Előzmények:
   III. ütem
    II. ütem
     I. ütem

 


Tisztelt Ügyfeleink!

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló mód. 2004. évi CXL. tv . - 2008. július 18-tól hatályos - 160. § (5) bekezdése értelmében az Okmányirodában személyesen eljáró ügyfeleknek kötelesek vagyunk felajánlani az ügyfélkapu létesítését, melyet - az ügyfél kérelme esetén - azonnal létrehozunk .

Hírek, újdonságok

A Gyermeklánc Óvoda TÁMOP 3.1.4 pályázatának 2009-09-07-én megtartott projektindító napja sikeresen zárult.

 

 

 

 

Menetrendek

Autóbusz helyijárat vonalhálózat
Autóbusz helyijárat menetrend   

Rendeletek

 2014. április 9-i közgyűlés

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2014. április 9-i közgyűlésén megalkotta a következő rendeleteket►►

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 103/B. §-a felhatalmazta a helyi önkormányzat képviselő-testületét, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően az általa megalkotott rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait rendeletben állapítsa meg.

Hirdetmény teljes szövege: ►►


Előterjesztések (2014. 04. 24 .) :

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2014. (……) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(A rendelet-tervezet a 74. sz. előterjesztés részét képezi) 

Hírarchívum

Itt tekintheti meg korábbi híreinket!

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP