MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
Haláleset anyakönyvezése

A halálesetet anyakönyvezés végett az azt követő első munkanapon be kell jelenteni a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél. Az intézetben történt (kórház, öregek otthona) elhalálozást az intézet vezetője, intézeten kívüli haláleset esetén az elhalttal egy lakásban élő vagy az elhalt hozzátartozója, illetőleg az jelenti be, aki a halálesetről tudomást szerez. Az anyakönyvezést a hozzátartozó személyesen, vagy meghatalmazott útján (temetkezési vállalkozás) kezdeményezi.

A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek közölnie és igazolnia kell mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.

A haláleset anyakönyvezéséhez szükséges okmányok

az elhunyt személyi azonosításra alkalmas okmányai:

  •         a személyazonosító igazolványa,
  •         a lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa (amennyiben az elhunyt ezzel rendelkezett)
  •        az érvényes útlevele (ha rendelkezett vele)
  •        érvényes új típusú vezetői engedélye (ha rendelkezett vele)
     

Az elhunyt családi állapotának igazolására:

  •        Ha házas volt: házassági anyakönyvi kivonat
  •        Ha elvált volt a válást igazoló okirat, bírósági ítélet, vagy válási záradékkal ellátott házassági kivonat
  •        Ha özvegy: elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata     

Amennyiben bármelyik anyakönyvi esemény Szekszárdon történt, akkor az időpontok megadása is elegendő.

Lehetőség van arra, hogy a hozzátartozó kérje az  illetékes anyakönyvvezetőtől, hogy az elhunyt születését,  házasságkötését, családi állapot változását (válás, özvegység) rögzítse be az Elektronikus Anyakönyvbe, mert abban az esetben ezekről az anyakönyvi eseményekről már nem kell okiratot becsatolni.

Amennyiben a haláleset anyakönyvezésekor a hozzátartozó, meghatalmazott vagy halálesetet bejelentő személy az anyakönyvezéshez szükséges anyakönyvi kivonatokkal, vagy azok valamelyikével nem rendelkezik, úgy azt az anyakönyvvezető az adatok egyeztetése és ellenőrzése céljából, hivatalból beszerzi, de ez késlelteti az anyakönyvezést. (maximum 30 napig)

Az anyakönyvvezető az eljárás során az elhalt magyar állampolgár, bevándorolt, letelepedett, vagy menekült státussal rendelkező elhalt személy okmányait bevonja,

Az anyakönyvvezető átvételi elismervényt ad ki a bevont személyi okmányokról. A bevont személyazonosító okmány(oka)t a Járási Hivatal Okmányirodája részére megküldi.

A hozzátartozónak lehetősége van az elhunyt személy személyazonosító igazolványának,  megtartására, amelyre nyilatkoznia kell a kórházban, temetkezésnél vagy anyakönyvezetőnél. A visszakért okmányokat az anyakönyvvezető érvényteleníti és átadja a hozzátartozó részére. Az okmányirodát e tényről hivatalból értesíti. Az anyakönyvezés után már az okmány nem kérhető vissza.

Miután a kórház a halotti jegyzőkönyvet és a halott-vizsgálati bizonyítványt a hozzátartozó által leadott okmányokkal együtt átadta a Szekszárd város Anyakönyvi Osztályának, az  anyakönyvvezető a halott-vizsgálati bizonyítvány hozzátartozói példányát (IV. példány) bélyegzőlenyomattal látja el, melyet ügyfélfogadási időben átad a hozzátartozónak vagy az általa hivatalosan meghatalmazott temetkezési cégnek.

Az adatok ellenőrzése és az állampolgárság vizsgálata után, a halálesetet az anyakönyvvezető az Elektronikus Anyakönyvbe berögzíti. Erről halotti anyakönyvi kivonatot állít ki, s azt a hozzátartozó részére a becsatolt eredeti okiratokkal és a visszakért személyazonosító igazolvánnyal tértivevényes levélben megküldi.

Az első anyakönyvi kivonat illetékmentes, minden további anyakönyvi kivonat 2000 Ft illetékbélyeg ellenében már bármelyik anyakönyvi hivatalban kérhető.

Az elhalt születését és házasságkötését nyilvántartó anyakönyvi hivatalt a haláleset tényéről az anyakönyvvezető hivatalból értesíti.

A halott-vizsgálati bizonyítvány erre szolgáló (III.) példányát a lakóhely szerint illetékes jegyzőnek a hagyatéki eljárás megindítása céljából, az anyakönyvezést követően az anyakönyvvezető megküldi.

Bővebben:  www.magyarorszag.hu 

MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP