MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
Hagyatéki ügyintézés
Állampolgársági
eskü

Hagyatéki ügyintézés

Családi
események

1.   Rendes hagyatéki eljárás – hivatalból indul és illetékmentes

2.      Póthagyatéki eljárás – kérelemre indul és illetékmentes

Az ügyintézés menete:

A halotti anyakönyvi kivonat kiállítását követően az anyakönyvvezető hivatalból – a halott vizsgálati bizonyítvány hagyatéki példányának megküldésével- értesíti az elhunyt utolsó belföldi lakóhelye szerinti Polgármesteri Hivatal vagy Közös Önkormányzati Hivatal hagyatéki ügyintézőjét, hogy az elhunyt hagyatéki ügyének lefolytatásáról gondoskodjék. A hagyatéki eljárás megindítására az értesítést követő 30 napon belül kerül sor.

Ha az elhunyt szekszárdi lakos, akkor a halott vizsgálati bizonyítványon hozzátartozóként feltüntetett személyt értesítjük az eljárás megindulásáról, és arról, hogy leltárfelvétel céljából mikor és hol jelenjen meg. Az értesítésben tájékoztatjuk arról is, hogy a leltárfelvételhez milyen dokumentumokra, adatokra lesz szükség. A leltárfelvételhez elegendő az értesített személynek megjelenni, nincs szükség valamennyi öröklésre jogosultnak a jelenlétére. A beidézett hozzátartozó nyilatkozik és adatot szolgáltat a hagyaték tárgyáról és az öröklésben érdekeltekről. Ha a hozzátartozó nem szekszárdi lakos, akkor megkeressük lakhelye szerinti Polgármesteri Hivatalt, és ott történik a leltárfelvétel.

A leltár felvételét követően az esetlegesen szükséges dokumentumok beszerzése következik, majd a hagyatéki ügyintéző a hagyatéki leltárt megküldi az illetékes közjegyzőnek.

Az eljáró közjegyzők

Január, április, július, október halálesetek hagyatéki ügye:
Dr. Fehér Andrea
Szekszárd 1.sz.
7100 Szekszárd, Tinódi utca 7.
Tel: 74/311-410, 74/311-663
Fax: 74/311-410, 74/311-663
E-mail: feherandrea@mokk.hu

Február, május, augusztus, november halálesetek hagyatéki ügye:
Vicze Lászlóné dr. Koleszár Olga

Szekszárd 2.sz.
7100 Szekszárd, Csonka u. 5.
Tel: 74/411-193, 74/511-410
Fax: 74/411-193, 74/511-410
E-mail:
viczene@mokk.hu

Március, június, szeptember, december halálesetek hagyatéki ügye:
Dr. Iván Erika
Szekszárd 3.sz.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 4-6.
Tel: 74/512-375
Fax: 74/512-375
E-mail:
ivanerika@mokk.hu

Közjegyzőkről bővebben tájékozódhat az alábbi honlapon: www.mokk.hu

Póthagyatéki ügyintézés

A póthagyatéki eljárás a hagyatékban érintett kérelmére indul el. A kérelmező a kérelmet személyesen vagy levélben juttathatja el az elhunyt utolsó belföldi lakóhelye szerinti Polgármesteri Hivatalba vagy Közös Önkormányzati hivatalba. A kérelem benyújtását követően az eljárás megegyezik az alap hagyatéki eljárással. A kérelemben szükséges megjelölni a hagyaték tárgyát. A kérelemhez célszerű csatolni a hagyaték-átadó végzés másolatát.

A hagyaték tárgya

 • a hagyatékban belföldön fekvő ingatlan,
 • belföldi cégjegyzékbe bejegyzett társaság, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés,
 • lajstromozott vagyontárgy
 • a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket (300 ezer forint) meghaladó értékű ingó vagyon van
 • utolsó fel nem vett nyugdíj
 • az elhunyt nevén szereplő bankszámla
 • az elhunyt tulajdonát képező gépjármű, illetve vontatmányok
 • értékpapír, részvény, kincsár jegy, egyéb megtakarítás

   

Öröklésben érdekelt

 • 1.      törvényes örökös
  -          első sorban az örökhagyó gyermeke
  -          a házastárs
  -          a szülő
  -          a nagyszülő
  -         
 • 2.      végrendeleti örökös
 • 3.      hagyatéki hitelező


Az ügyintézéshez szükséges:

 • az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolata
 • belföldön fekvő ingatlan esetén helyrajzi szám, bármely régi adás-vételi szerződésről, tulajdoni lapról,
 • belföldi cégjegyzékbe bejegyzett társaság esetén tagsági szerződés, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés az alapító okirat,
 • lajstromozott vagyontárgy esetén lajstrom lap
 • a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket (300 ezer forint) meghaladó értékű ingó vagyon esetén bármely fellelhető irat
 • utolsó fel nem vett nyugdíj esetén nyugdíjas törzsszámot tartalmazó irat, nyugdíjas szelvény
 • az elhunyt nevén szereplő bankszámla esetén bankszámla kivonat
 • az elhunyt tulajdonát képező gépjármű, illetve vontatmányok forgalmi engedély vagy törzskönyv
 • értékpapír, részvény, kincsár jegy, egyéb megtakarítás esetén az értékpapír, a részvény
 • az öröklésben érdekeltek személyes adatai

 

Kapcsolódó jogszabályok

 • A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
 • 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény

 

MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP