MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
Családsegítő szolgálat

7100, Szekszárd, Vörösmarty u. 5.
Telefon/fax:
74/511-474

A Családsegítő Szolgálatot 1992. októberében hozta létre Szekszárd Város Önkormányzata a szekszárdi polgárok számára. Társulási szerződésünk alapján őcsényi és szálkai, decsi valamint harci és zombai lakosok is fordulhatnak hozzánk.

Szolgáltatásaink igénybevétele
önkéntes és térítésmentes .

A hozzánk fordulók adatait bizalmasan kezeljük, munkatársainkra titoktartási kötelezettség vonatkozik.
Munkatársainkkal a kapcsolatfelvétel személyesen, levélben vagy telefonon történhet.
Személyes kérésre vagy hivatalos jelzésre mi keressük fel otthonukban a segítségre szorulókat.
Szolgáltatásaink:

 • Családsegítés
 • Információ nyújtása
 • Hivatalos ügyek intézése
 • Csoportok működtetése
 • Tanácsadás


1. Családsegítés

Támogató kapcsolatot ajánlunk mindazoknak, akik problémáikkal hozzánk

fordulnak, és változtatni szeretnének helyzetükön.

Felkeresheti Szolgálatunkat, ha:

 • életviteli nehézségekkel küzd
 • tartós munkanélküliségből adódó gondjai vannak
 • úgy érzi válságos élethelyzetbe került


Segítséget nyújtunk családi problémák megoldásában

 • válás esetén
 • nevelési problémákban
 • családi konfliktushelyzetekben


Együttműködésünk során a közösen meghatározott probléma megoldására tervet dolgozunk ki.

2. Információ nyújtása

Tájékoztatást adunk a szociális családtámogatási, társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátásokhoz való hozzájutás módjairól.

3. Segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézésében

 • mely intézmény, vagy szervezet illetékes bizonyos ügyekben
 • milyen hivatalos adatokra, iratokra van szükség
 • ezeket hol és hogyan lehet beszerezni, kitölteni
 • melyek a jogosultság feltételei, az elbíráláshoz szükséges érvényben


lévő jogszabályok stb.

A rendelkezésre álló adatok alapján az adott család illetve egyén életkörülményeit és lehetőségeit figyelembe véve közösen dolgozzuk ki az ügyintézés menetét.

4. Csoportjaink

 • Önsegítő csoportot működtetünk a megyében élő lisztérzékenyek és családtagjaik számára.
 • Kézműves csoportot működtetünk 6-14 éves gyermekek számára.
 • 12 éve minden nyáron tábort szervezünk hátrányos helyzetű gyermekeknek


5. Tanácsadásaink

 • Jogi tanácsadás - Minden hétfőn 15-17óráig


Munkajogi, családjogi, polgárjogi stb. problémái esetén tanácsadással várja jogászunk.

 • Pszichológiai tanácsadás - Minden kedden 15-18 óráig


Lelki problémáikkal fordulhatnak tanácsért szolgálatunk pszichológusához.

Problémáival fordulhat:

Harcon és Zombán
Némethné Pesti Mártához,
Őcsényben és Szálkán
Kőváriné Pohlon Máriához,
Decsen Baloghné Medgyesi Zsuzsannához,
valamint felkeresheti szekszárdi irodánkat a Vörösmarty utca 5. szám alatt.
Ügyfélfogadás:
Hétfő-csütörtök: 8-16 óráig
Tel.: 06-74/511-474


ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÁS

Felkeresheti tanácsadásunkat , ha

 • lakhatásának költségeit képtelen kifizetni, hátralékkal rendelkezik,
 • háztartás-gazdálkodási nehézségei vannak.


A tanácsadás önkéntes, de csak Önökkel közösen, együttműködve tudunk helyzetükön javítani.
Az egész család közreműködésére szükség van.

Kinek tudunk segíteni:

 • akinek adóssága meghaladja az 50.000 forintot,
 • akinek tartozása - valamely szolgáltató felé - már legalább 6 hónapja fennáll,
 • szolgáltatásból kikapcsolták.


Miben tudunk segíteni :

 • Tájékoztatás
 • Háztartási tanácsadás
 • Háztartási költségvetés kidolgozás
 • Háztartás újraszervezése
 • Plusz források felderítése
 • Jogi tanácsadás


Önkormányzati adósságcsökkentési támogatás igénylésének feltételei:

 • Akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén 250%-át.
 • Aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik.
 • Vállalja az adósságcsökkentési támogatásba bevont hátralék 25%-ának egyösszegű, vagy részletfizetésként történő befizetését.
 • Vállalja az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.


Adósságcsökkentési támogatás igényelhető:

 • Közüzemi díjtartozásra

-vezetékes gáz,
-villany,
-víz és csatorna,
-táv hőszolgáltató.

 • Lakbérhátralék esetén.

(csak önkormányzati bérlakások esetében)


Adósságcsökkentő támogatás összege:

legfeljebb 200.000Ft. lehet.

Adósságkezelési Tanácsadó :

Gyergyóiné Fábián Mónika Túriné Schmidt Györgyi

Közösségi pszichiátriai ellátás szekszárdi lakosok számára

B. E. K.

Bizalom, Egyensúly, Közösség

Szolgálat azon pszichiátriai problémában érintetteknek, akik reménytelennek látják

helyzetüket, és megoldást keresnek problémájukra

Ha Ön úgy érzi:

 • egyedül maradt problémáival, nem értik meg, segítséget szeretne krízishelyzetben, lelki, magánéleti, családi problémák esetén,
 • túljutva a krízisen, a "mindennapokba" való visszatérés előtt áll,
 • támogató, bizalmi, kísérő kapcsolatra vágyik,
 • évek óta magányosan, a világ zajától távol él teljes visszahúzódásban,
 • vágyik arra, hogy újra emberek között lehessen,
 • hasonló érzékenységű emberek között szeretné eltölteni idejét.


Keresse a Családsegítő Szolgálat

közösségi pszichiátriai ellátásának munkatársait !

A szolgáltatás keretén belül:

 • munkatársaink állnak rendelkezésre egy támogató, kísérő kapcsolat céljából,
 • szükség esetén munkatársaink segítenek a különböző ügyintézésekben,
 • közvetítenek az egyes intézmények (kórházak, pszichiátriai gondozók, hivatalok, szociális ellátó intézmények stb.) és az érintett között,
 • munkatársaink közvetítésével, igény szerint részt vehet tréningeken, foglalkozásokon,
 • segítséget kaphat önálló életvitelének kialakításában, javításában,
 • információ nyújtásával, tanácsadással segítünk a mindennapi életben adódó konfliktusok feloldásában, és a problémák megoldásában.


Várjuk azokat az embereket:

 • akik esetében az orvosi, pszichiátriai ellátás a továbbiakban már nem indokolt,
 • azokat, akik jelenleg kórházban vannak, de úgy érzik,nálunk is
 • megtalálják azt a bizalmas légkört és segítséget, ami oly fontos számukra,
 • illetve azokat, akik talán sosem voltak kórházban, de úgy érzik, problémáik miatt minden közösségből kiszorultak és társaságra, kapcsolatokra, egy kinyújtott kézre vágynak.


Szívesen várjuk azon családtagok, barátok jelentkezését is, akik, segíteni szeretnének lelki, pszichés problémákkal küzdő hozzátartozójuknak, ismerősüknek.

A közösségi pszichiátriai ellátás közösségi koordinátora: Heckmann Erika

Közösségi gondozók: Winkler Helga , Deák Ildikó

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP