MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
2017.05.16.

Szám: IV/B/13-10/2017.

 

M E G H Í V Ó
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság   
2017. május 16. napján (kedden) tartandó rendes üléséreHelye: Babits Mihály Kulturális Központ, Csatár 133 terem
(Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet)
Ideje: 13 órakor

NAPIREND

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(138. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Dr. Cseke László könyvvizsgáló

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(159. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Dr. Cseke László könyvvizsgáló

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(160. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Dr. Cseke László könyvvizsgáló

4. napirendi pont:
Ellenőrzési jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2016. évben lezajlott ellenőrzésekről
(131. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

5. napirendi pont:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
(132. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala- mint közös önkormányzati hivatal- 2016. évi működésének pénzügyi elszámolása
(133. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(142. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

8. napirendi pont:
Beszámoló a 2016. évre vonatkozó helyi adóbevételek teljesüléséről
(130. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető

9. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadására
(141. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

10. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2016. évi tapasztalatairól
(134. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető

11. napirendi pont: 
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2016. évi tapasztalatairól
(135. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Rottenbacher Ádám igazgató

12. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás működésének 2016. évi tapasztalatairól
(145. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető

13. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-16 kódszámú, „Ügyeleti Központ kialakítása” című pályázaton való részvételre
(156. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

14. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-16 kódszámú, „Új orvosi rendelő létrehozása” című pályázaton való részvételre
(154. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

15. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-16 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt” című pályázaton való részvételre
(151. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

16. napirendi pont:
TOP-6.1.4-16 kódszámú Felhíváshoz (Sió projekt) konzorciumi szerződés és együttműködési megállapodás előzetes jóváhagyása, pályázat benyújtása
(149. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

17. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” pályázaton való részvételre
(150. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

18. napirendi pont:
Javaslat „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása” című felhívásra pályázat benyújtására
(79. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

19. napirendi pont:
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Magyar Labdarúgó Szövetséggel és a Szekszárdi Tankerületi Központtal a Garay János Általános Iskolában futballpálya létesítésére
(158. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

20. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyására
(148. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató

21. napirendi pont:
Az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítása az iskolai nyári szünetben
(143. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
dr. Horváth Annamária oktatási referens

22. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club látvány-csapatsport támogatással megvalósuló ingatlan beruházásának támogatására
(139. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Bay Attila elnök

23. napirendi pont:
Településrendezési eszközök részleges módosításának megindítása
(157. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz Főépítész

24. napirendi pont:
Kérelem a Vörösmarty utca forgalmi rendjével kapcsolatosan
(81. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

25. napirendi pont:
Oxygen Group Kft. kérelme
(80. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető


ZÁRT ÜLÉS:

26. napirendi pont:
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(118. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Gyurkovics János FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

27. napirendi pont:
A Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(119. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
dr. Haag Éva FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

28. napirendi pont:
A Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(120. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Kővári László FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

29. napirendi pont:
A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(a 121. számú közgyűlési előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bay Attila ügyvezető igazgató
Máté Péter FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

30. napirendi pont:
A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(122. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kerekes László ügyvezető igazgató
Máté Péter FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

31. napirendi pont:
A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(123. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
Gárdi Gábor FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

32. napirendi pont:
Az ALISCA TERRA Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(124. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tölgyesi Balázs ügyvezető igazgató
Kővári László FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

33. napirendi pont:
A Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(125. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
dr. Haag Éva FB elnök
Beke Tiborné könyvvizsgáló

34. napirendi pont:
A Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(126. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kerekes László ügyvezető igazgató
Gyurkovics János FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

35. napirendi pont:
A Szekszárdi Ipari Park Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(127. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

36. napirendi pont:
A Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(128. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Huszár Tibor ügyvezető igazgató

37. napirendi pont:
A KT Dinamic Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(129. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tóth Ferenc ügyvezető igazgató

38. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálója megbízásának meghosszabbítása
(140. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző


Szekszárd, 2017. május 11.


Kővári László s.k.
GPB elnök
 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP